Segmentering

Frit Fjerkræ arbejder for at få indført segmentering, som er beskrevet i den internationale husdyrsundhedsorganisation OIE. Således at hvis der kommer et udbrud af fugleinfluenza i en hobbybesætning med 3 høns, så vil det IKKE kunne have betydning for eksporten. Desværre er dette tilfældet i dag og det betyder at små hønsehold tages som gidsler og påtvinges regler som er unødvendige i tilfælde af sygdomsudbrud.

Hvorfor i alverden skulle en sygdom ved et hobbydyr kunne påvirke en milliardeksport og hvordan kan et erhverv leve med den risiko uden at gøre noget ved det?

Dengang det gav mening

Reglerne i dag stammer fra dengang, hvor landbrug var meget mere lokal, og der ikke blev flyttet dyr ret langt, men de blev kørt på det nærmeste slagteri. Dengang gav det mening at stoppe for handel fra et område, hvis der var sygdomsudbrud i dette område.

Sådan er det ikke mere. I dagens industrielle produktion af dyr til fødevarer, så køres husdyr over lange afstande og frem og tilbage over diverse grænser.

Medarbejdere i landbrugsindustrien kommer langvejs fra og de kan også medvirke til at sprede smitte for diverse sygdomme. Produktionen af fødevarer har ændret sig, men det har reglerne i tilfælde af sygdomme ikke.

Derfor kan et udbrud af sygdom i en hobbybesætning have betydning. Ikke fordi det giver logisk mening, men fordi reglerne er forældede!

Segmenter i stedet for områder

I stedet for at bekæmpe sygdomme ved at kigge på områder/regioner, så vil den moderne måde at bekæmpe sygdomme på være at kigge på segmenter. En totalt lukket besætning af slagtekyllinger har ikke noget tilfælles med et hobbyhold af tre høns eller fritgående høns til lokalt stalddørssalg at gøre, det bør reglerne også afspejle.

I november 2016 blev en helt lukket besætning i Tyskland, hvor hønsene aldrig har været udenfor eller været i direkte kontakt med fugle, smittet med fugleinfluenza. Mindst 300.000 rugeæg fra denne besætning blev sendt til Bække i Danmark til udrugning. De daggamle kyllinger skulle sendes til Polen, Holland og tilbage til Tyskland hvor de skulle vokse op til slagtekyllinger. Dette er bare endnu et eksempel på at det ikke længere handler om landegrænser når det drejer sig om bekæmpelse af sygdomme. Derfor giver det mening at få indført segmentering indenfor fjerkræhandel.

Tilbage i 2006 var det oppe at vende i Folketingets Fødevareudvalg. 2006 er altså mere end  10 år siden, men der har været meget stille om dette emne siden.

»De internationale handelsregler for fødevarer og dyr er til diskussion i disse år. Det er blandt andet foreslået, at et land skal have mulighed for at opdele f.eks. fjerkræproduktion i en professionel del og en hobbydel. Målet er, at den professionelle del og eksporten ikke påvirkes af et udbrud i hobbyfjerkræ, hvis hobbyfjerkræ ikke udgør en reel risiko for erhvervsfjerkræet. Derved kan det forhåbentligt blive muligt at indrette mere smidige regler for hobbyfjerkræ.«

»Segmenteringsbegrebet bliver indført som et alternativ til regionalisering, og giver dermed en mulighed for at opdele besætninger med dyr der er modtagelige for sygdommen på grundlag af forskelle i smittebeskyttende foranstaltninger. Hvis et produktionssystem opnår at blive anerkendt som et segment, er ideen, at der derved åbnes mulighed for, at handlen med dyr og fødevarer i det givne segment kan fortsætte, selvom der findes sygdom i andre segmenter i området.«

Ingen betydning for eksporten

Det betyder på godt dansk at hvis dette bliver gennemført, så vil et udbrud af svinepest hos en kælegris, eller et udbrud af fugleinfluenza hos en der holder tre høns i baghaven IKKE betyde noget som helst for eksporten.