Bekæmpelsen af fugleinfluenza er forfejlet

Atter engang har vi set et udbrud af højpatogen fugleinfluenza i en helt lukket besætning, denne gang i en centralopdrætsvirksomhed af slagtekyllinger tæt på Hedensted.
Billeder fra Fødevarestyrelsen viser (igen) at den ramte besætninger ligger klos op ad et vådområde! Det er velkendt at denne slags besætninger er stærkt udsatte for smitte!

Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet EFSA har sammen med EU referencelaboratorium lige før jul (20/12 2022) udgivet deres kvartårlige overblik.


For første gang skriver de direkte det, som har været gemt i tallene længe og som vi i Foreningen Frit Fjerkræ ofte har påpeget

“Primære udbrud er ofte i besætninger uden udendørs adgang og produktionssystemer med høj biosikkerhed er også ramt”

I konklusionen går de så vidt som til at sige at

“De tiltag der er foretaget i fjerkræproduktionen ser ikke ud til at være effektive
til at kunne forhindre al introduktion af fugleinfluenza i besætninger”
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2022-12/7786.pdf

Det er Europas eksperter inden for området der mener dette her.

Det står i skærende kontrast til den danske Fødevarestyrelse, der nærmest manisk fremsætter den samme remse igen og igen.

“Vi må igen understrege, at det er uhyre vigtigt, at alle, der har fugle, følger reglerne og holder dem inde eller overdækket, så fuglene ikke kan blive ramt af smitte fra de vilde fugle”
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202023/Udbrud-af-fugleinfluenza-i-stor-h%C3%B8nsefarm-ved-Hedensted.aspx

Det er efterhånden fuldstændig klart for alle andre at dette her virker IKKE! Bekæmpelsen af fugleinfluenza er forfejlet.

EFSA har tidligere påpeget at det er nødvendigt med en ny strategi og den indebærer blandt andet
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.7108

Mindre besætninger og større afstand mellem kommercielle besætninger. Meget vigtigt i områder med meget fjerkræ og tæt på vådområder.

3 ud af de 3 seneste udbrud i Danmark er i netop besætninger der ligger lige klos op vådområder!
Omorganisering af fjerkræpoduktion der er specielt udsat for fugleinfluenza
Kalkunbesætninger har vist sig at være meget udsatte for fugleinfluenza.

Der er store økonomiske interesser involveret i at bevare de eksisterende fjerkræproduktioner som de er og ikke omlægge til andet og mindre udsat for smitte. Det er samfundet og skatteyderne der idag betaler for aflivning, oprydning, rengøring og erstatning når der sker et udbrud.

 

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: ,