Arbejdsliste

Vedtaget på stiftende generalforsamling 21/5 2017:-

Foreningen skal arbejde for at forbedre vilkårene for medlemmerne ved at arbejde aktivt for:-/

  1. At der ikke indføres staldpligt i Danmark hverken for høns i haven eller andet hobbyfjerkræ samt små fritgående erhvervsbesætninger i tilfælde af sygdomsudbrud på grund af aviær influenza.
  2. At der indføres segmentering efter OIE’s regler, så sygdomsudbrud i et segment ikke betyder noget for sundhedstilstanden i andre fjerkræsegmenter.
  3. Fremme brugen af racefjerkræ hos stalddørssælgere ved at det gøres lettere/billigere at sælge æg og kød fra racefjerkræ i den lokale produktion.
  4. Indføre en bagatelgrænse for slagtefjerkræ, som der er ved salg af æg fra små hønsehold
  5. Fjerne krav om salmonellakontrol ved uåbnede kyllinger, som det var før ændring af stalddørspakken
  6. Undgå urimelige krav for fjerkræhold, eksempelvis i kommunale og andre regulativer.
  7. Hæve antalsgrænsen på salg af fjerkræ for stalddørssalg.
  8. Indføre en bagatelgrænse for forbud mod hold af svømmefugle og hønsefugle sammen
  9. Indføre en bagatelgrænse for forbud mod kontakt mellem hønsefugle og andre husdyr.
  10. At indsamle videnskabelige data der underbygger foreningens formål og opbygge samarbejde med videnskabelige partnere.