Forbrugerne blev ikke oplyst om PFAS i økologiske æg i tide!

Husker du historien om “Skadelige PFAS-stoffer fundet i økologiske æggeblommer” som blev meget omtalt i slutningen af januar, nærmere bestemt 23. januar 2023.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/pfas-stoffer-fundet-i-oekologiske-aeggeblommer

Fiskemel i foderet til økologiske høns blev udpeget som syndebuk og kilden til PFAS i æggene. Samme dag dette kom frem, blev fiskemel fjernet fra det økologiske foder.

Fødevarestyrelsen (og måske andre?) har imidlertid kendt til problemet med PFAS i økologiske æg i meget længere tid, og de har også vist, at det var fiskemel der var årsagen. Specielt for børn kunne det være et problem, for det anbefales at børn mellem fire og ni år højst spiser to et halvt økologiske æg om ugen. 

Hvorfor holdt de denne viden for sig selv? Hvorfor advarede de ikke de intetanende forbrugere før, så indtagelsen af æg med PFAS kunne undgås?

Hvorfor ventede Fødevarestyrelsen så længe med at informere, så fiskemel med FPAS fortsat blev brugt i foderet til de økologiske høns?

I foreningen Frit Fjerkræ har vi søgt aktindsigt i denne sag hos Fødevarestyrelsen, og efter den sædvanlige overskridelse af den i loven fastsatte tidsfrist, har vi modtaget materialet.

Ud fra aktindsigten står det nu klart at Fødevarestyrelsen siden 23. september 2022  (og nok mindst en måned før) har kendt til, at der var PFAS i øko-æg. Mindst 4 måneder før annonceringen i januar har FVST kendt til problemer med PFAS i øko-æg!

23. september 2022 begyndte Fødevarestyrelsen at indsamle foderprøver og teste for PFAS. Det vil de sandsynligvis kun gøre, hvis der var fundet noget i de æg, indsamlet af Fødevarestyrelsen fra maj 2022 og frem. Der ville jo absolut ingen grund være til at gå længere tilbage i fødekæden, hvis der ikke var fundet noget problematisk i æggene. 

Fiskemel har været under mistanke som kilde til PFAS siden 18. juni 2022, hvor en forespørgsel om test blev sendt til Tyskland, og siden 4. november 2022 har resultatet af testen fra Tyskland været kendt af Fødevarestyrelsen. Det vil sige, at Fødevarestyrelsen har haft mistanke om PFAS i fiskemel i 6 måneder og har haft kendskab til, at der rent faktisk var PFAS i fiskemelet i to en halv måned, uden at gå videre med denne viden.

Samme dag som nyheden om PFAS i økologiske æg kom frem i januar 2023, blev fiskemel fjernet fra foderet, men Fødevarestyrelsen har haft denne viden mindst 4 måneder inden og har haft mistanke om PFAS i fiskemelet i mindst 6 måneder. Alligevel har de intet gjort for at informere om dette?

Hvorfor?

I Fødevarestyrelsens pressemeddelelse fra 23. januar står der  bla. “Fødevarestyrelsens foderspecialister har i samarbejde med erhvervet fået udtaget foderprøver af foderingredienserne i økologisk sojabønnekage fra Kina samt fiskemel.”

Dette var en del af det som vi søgte aktindsigt i. Svaret fra Fødevarestyrelsen til os er:

“Der har ikke været en skriftlig korrespondance med erhvervet. Det er derfor ikke muligt at medsende en korrespondance med erhvervet”.

Det er ekstremt usædvanligt i disse digitale tider, at der ikke har været en skriftlig korrespondance, helt modsat af hvordan Fødevarestyrelsen normalt kommunikerer!

Vii kan altså derfor ikke vide hvornår, og om hvad, Fødevarestyrelsen har snakket med foderleverandørerne, og hvornår de blev informeret om problemerne med PFAS i økologiske æg. Det synes meget belejligt, at der ikke foreligger en skriftlig korrespondance.

Vi synes Fødevarestyrelsens håndtering af fundet af PFAS i økologiske æg ikke har været håndteret specielt godt. Vi undres over, hvorfor der gik så lang tid, fra Fødevarestyrelsen var klar over, at der rent faktisk var PFAS i fiskemelet i foderet, og dermed også æggene, før der blev udsendt en pressemeddelelse herom i januar 2023, og før foderet blev ændret. 

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,