Fødevarestyrelsen betaler nu udgifterne til udtagelse, indsendelse og undersøgelse af løbende prøver for sygdomme i husdyr!

Fødevarestyrelsen betaler nu udgifterne til udtagelse, indsendelse og undersøgelse af løbende prøver for sygdomme i husdyr!

Hidtil har det været sådan at løbende prøver for eksempelvis overvågning af fugleinfluenza i fjerkræ har udelukkende været betalt af dyreejeren.

“Stk. 2. Andre udgifter til udtagning og indsendelse af prøver samt laboratorieundersøgelser i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.”

Bekendtgørelse om overvågning for aviær influenza hos fjerkræ
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/148

Et andet eksempel er salmonellakontrol af hønseæg, der sælges til spisning, også kaldet konsumæg. Her er der også en løbende kontrol af hønsene, der lægger æggene. Den har indtil nu været betalt af dyreejeren.

“§ 34. Arbejde, som Fødevarestyrelsen udfører i henhold til denne bekendtgørelse, betales af den besætningsansvarlige eller virksomheden m.v. efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.”

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/499

Men i starten af januar 2023 er der kommet en bekendtgørelse, som fuldstændig gør op med den normale regel om at dyreejeren betaler for den løbende overvågning af sygdomme hos husdyr!

“§ 22. Fødevarestyrelsen afholder udgifterne til udtagelse, indsendelse og undersøgelse af de i § 3, § 10, stk. 2, og § 14, stk. 2, nævnte prøver.”

§ 3 nævnt her er den løbende kontrol som Fødevarestyrelsen stik imod tidligere praksis nu betaler udgifterne for!

Det er i Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/2 denne nye praksis er indført for.

Men selvfølgelig kan det ikke passe at Fødevarestyrelsen (og politikerne bag) gør forskel på dyreejere, så den ene gruppe kan få dækket udgifter og den anden ikke. Det kan derfor kun være et spørgsmål om tid, før reglerne bliver ens, så udgifterne til løbende overvågning af eksempelvis fugleinfluenza og salmonella også bliver dækket af Fødevarestyrelsen og ikke af dyreejeren!

 

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,