Fugleinfluenza rammer primært store kommercielle indendørs besætninger

For anden vinter i træk er der et stort udbrud af fugleinfluenza i Europa. Vinteren 20/21 var det værste år hidtil. 21/22 er stærkt på vej til at overgå den. De tyske myndigheder betegner den som værste fugleinfluenzaepidemi indtil og og der er ingen tegn på at det bliver bedre. Samme meldinger kommer fra de engelske myndigheder.

Kort før jul udgav EFSA, den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet (EU’s udgave af Fødevarestyrelsen) en videnskabelig rapport over udbruddene fra 16/9-8/12 2021. Den bekræfter meldingerne. 316 udbrud i kommercielle fjerkræbesætninger og 28 i besætninger med “andre fugle” (hobbyfjerkræ er siden foråret 2021 i denne kategori).

Langt de fleste udbrud er i slagtefjerkræ, her står kalkuner for langt de fleste tilfælde.


Der er fundet vira i Sverige, Tyskland, Polen og UK – vira, der har cirkuleret i Europa siden oktober 2020 samtidig med, at der er kommet nye vira til i oktober 2021. Som noget helt nyt var der også udbrud af fugleinfluenza i sommers, så vi har nu en situation, hvor fugleinfluenza konstant er til stede i Europa, og vi kan forvente, at det vil være det fremover.

I EFSA’s videnskabelige rapport er der klare anbefalinger om at ændre på, hvordan fugleinfluenza skal bekæmpes. En af hovedforfatterne til rapporten, Thijs Kuiken, har tidligere udtalt, at tiltagene ikke længere er effektive, og at det i lyset af de hyppigere udbrud er nødvendigt at gøre noget ved kilden til udbruddene i stedet for kun symptomerne!

I EFSA’s rapport fokuseres på, at det er nødvendigt at kigge på

  • Smittebeskyttelsen (biosikkerheden). Selv i lukkede besætninger, hvor dyr kun opholder sig indendørs, kommer virus ind og smitter.
  • Reduktion af tætheden af kommercielle fjerkræbesætninger, så de ikke smitter hinanden og stop for besætninger tæt på vådområder
  • Vaccination mod fugleinfluenza.

“revising and reinforcing biosecurity measures, reduction of the density of commercial poultry farms and possible appropriate vaccination strategies, should be implemented.”

Danmark har, i modsætning til eksempelvis Tyskland, valgt, at hele landet skal være under de samme regler. Fjerkræ skal være overdækket, enten med fast tag eller net. Undtagen er de helt små gårde under 40 m2. Det medfører store ulemper for specielt små stalddørssælgere, private hønsehold samt økologiske og frilandsbesætninger. Til gengæld har restriktionerne ikke rigtig nogen betydning for de kommercielle besætninger, hvor fjerkræ allerede er indendøre.

Der er en betydelig forringelse af dyrevelfærden blandt fjerkræ, der er vant til at gå ude, og der er en øget dødelighed, fjerpilning og andre tegn på stress blandt fuglene. I foreningen Frit Fjerkræ får vi meldinger at om private, stalddørssælgere og hobbyfolk, som nu stopper med at holde fjerkræ: De vil ikke være med til, at deres dyr mistrives, og de med de nuværende restriktioner under fugleinfluenza ikke mulighed for at give fuglene anstændige betingelser. Hvis vi fortsat skal leve med de regler om indespærring/overdækning, så vil der forsvinde mange fritgående fjerkræ i Danmark, til stor skade for dyrevelfærden blandt fjerkræ i Danmark og til skade for det opblomstrende stalddørssalg af lokale råvarer.

HVIS vi fortsat skal have høns i de private haver og stalddørssalg med æg og fjerkræprodukter i Danmark, så SKAL reglerne for fugleinfluenza laves om!

  • Der skal indføres en tydelig adskillelse mellem fjerkræ til eksport og til hjemmesalg, på samme måde som der i foråret blev indført regler om at hobbyfjerkræ ikke længere regnes for fjerkræ i forbindelse med udbrud af fugleinfluenza.
  • Der skal foretages en afvejning af hvor meget skade restriktionerne gør i forhold til hvor lidt de gavner! (Langt de fleste udbrud sker i indendørs besætninger, så hvad hjælper det at spærre alle fugle inde?)
  • Vi skal væk fra hovedløse krav om indespærring over hele landet, og tage hensyn til den videnskabelige evidens om HVOR udbruddene sker.
  • De kommercielle besætninger må igang med at vaccinere med fugleinfluenza (på samme måde som de i dag vaccinerer mod Newcastle Disease), så vi ikke får mutationer af fugleinfluenza derfra.
Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , , ,