Fugleinfluenza er stadig i Europa

Selv om det er sommer, hønsene går udenfor og kyllingerne myldrer frem, så er der stadig fugleinfluenza i horisonten. Både Luxembourg, England og Italien har haft tilfælde af H5N8 for nylig, så fugleinfluenza er på ingen måde væk, og der er en reel risiko for at det vender tilbage i efteråret. Fødevarestyrelsen har også idag været ude og lige gøre opmærksom på det.

Dine høns kan stadig få fugleinfluenza

”Husk at skifte dine støvler eller gøre dem rene, inden du går ind til dine høns.”

Det er også værd allerede nu at tænke på vinteren og træffe sine forholdsregler. Det er jo ikke sikkert at det i første omgang lykkes os at undgå krav om indespærring af høns i haven og små besætninger!

Fødevarestyrelsen er sammen med resten af Europa ved at indsamle materiale fra denne vinters udbrud.

“EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) har anmodet medlemslandene om at indsende supplerende epidemiologisk data på samtlige udbrud, herunder på graden af indelukning af fjerkræet. Disse data skal bruges i en større analyse af fugleinfluenzaudbruddene i EU og forventes færdig i form af en videnskabelig rapport i efteråret 2017. Fødevarestyrelsen afventer denne rapport og dens konklusioner, som vil blive brugt sammen med de øvrige EU lande til at vurdere, hvordan lignende fugleinfluenzaudbrud håndteres i fremtiden.”

I Foreningen Frit Fjerkræ vil vi naturligvis følge meget nøje med i denne analyse, og det er vigtigt at os som vil arbejde for fritgående fjerkræ står så stærkt som muligt i efteråret. Så hvis du ikke allerede HAR meldt dig ind, så skynd dig at gøre det. Dine høns (og andet fjerkræ) vil sætte pris på det. (Det koster kun 50 kr/år og du gør det lige HER

Udgivet i Arbejdsliste Etiket: , ,