Smittebeskyttelse for fugleinfluenza

Desværre er der i Holland konstateret et udbrud af højpatogen H5 fugleinfluenza i en besætning med 16.000 slagteænder.  

Det har betydet at alt kommercielt fjerkræ i Holland skal under tag. Hobbyfjerkræ og fugle i Zoo må gerne gå ude i Holland, men der skal tages forholdsregler for at holde vilde fugle væk. Der var udbrud i samme besætning i sidste vinter også. Det er første udbrud i denne vinter i Nordeuropa. Vi håber meget at det ikke kommer tættere på Danmark! I Frit Fjerkræ vil vi opfordre til at tage disse forholdsregler omkring smittebeskyttelse for så vidt muligt at undgå at slæbe smitte med hjem til dine dyr.

Anbefalinger fra Frit Fjerkræ

  • Skift fodtøj, når du bevæger dig ind i hønsehus eller hønsegård. Brug kun fodtøj blandt hønsene som udelukkende bruges der. Opstil eventuelt kar med desinficerende væske udenfor som fodtøj kan dyppes i.
  • Sørg for at foder og vand kun gives under overdækning. Lad være med at fodre for meget, så fugle og skadedyr tiltrækkes af madrester.
  • Undgå kontakt mellem vilde svømmefugle (ænder, gæs og svaner) og andre fugle/fjerkræ i fangenskab. Det gælder både opdrættede og vilde fugle.
  • Gå ikke på jagt efter svømmefugle, da du kan bringe smitte med hjem. Undgå kontakt med jægere, der er eller har været på andejagt. I flere EU-lande er der i tilfælde af fund af fugleinfluenza indført forbud mod fuglejagt.
  • Indsaml ikke døde eller skudte svømmefugle, ej heller til nedfrysning til f.eks. træning af hunde.

I tilfælde af fund/udbrud af fugleinfluenza i nærområdet

  • Begræns adgangen til dit hønsehus til det mindst mulige. Især for dyrlæger, andre opdrættere og jægere af svømmefugle.
  • Indfør besøgsliste, hvis dyrlæger og andre skal have adgang til din besætning. De skal notere deres navn, sidste besøg i andre fjerkræ- eller svømmefuglebesætninger samt evt. kendt sundhedsstatus. Der anbefales min. 24 timers karantænetid mellem besøg hos andre fjerkræbesætninger.
  • Vær specielt opmærksomme på rottefængere. I flere tilfælde har rottefængeren ikke villet overholde basale regler om smittebeskyttelse ved færden omkring hønsegården, f. eks. skift af sko, så du risikerer at få smitte ind den vej! Sørg for at reglerne respekteres!

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: ,