Nye regler omkring fugleinfluenza

Fødevarestyrelsen har i dag meldt ud omkring deres nye regler i tilfælde af udbrud af fugleinfluenza.

Der er heldigvis sket en positiv ændring. Fødevarestyrelsen lægger nu op til at høns IKKE længere skal være under fast tag, men at de gerne må gå ude!

Det er vi i Frit Fjerkræ rigtig glade for. Vi er i foreningen Frit Fjerkræ meget glade for at Fødevarestyrelsen har fået øjnene op for at indespærring af tamfjerkræ i forbindelse med fund af fugleinfluenza IKKE er den rigtige strategi, og at det nu bliver muligt for dansk fjerkræ fortsat at gå ude og opretholde en høj dyrevelfærd, også i perioder hvor der er en risiko for fugleinfluenza.

Vi er rigtig glade for at Fødevarestyrelsen har lyttet til os og nu indfører en bagatelgrænse, så må besætninger IKKE skal være overdækket, men må gå ude.

Krav om “mågetråde” over større udegående besætninger er også en klar fremgang i forhold til sidste vinters krav om fast overdækning af hønsegården, der medførte mange døde høns og store problemer med dyrevelfærden, både blandt hobbyavlere og blandt stalddørssælgere.

Vi vil fra Frit Fjerkræ side stadig pege på at det er meget vigtigt at der bliver arbejdet seriøst med en adskillelse af de forskellige måder der holdes fjerkræ på. Hold af hobbyfjerkræ og små stalddørssalg er reelt adskilt fra de store kommercielle slagtekyllingeproducenter, og begrebet segmentering, som beskrevet i den internationale husdyrsundhedsorganisation OIE, bør der arbejdes seriøst med, så vi kan få adskilt tingene. Et udbrud i en hobbybesætning bør ikke kunne betyde noget for eksporten af slagtekyllinger.

At danske høns ikke længere skal være indespærret er godt for dyrevelfærden og et skridt i den rigtige retning. Der er stadig arbejde at gøre for at beskytte danske høns, ænder og gæs mod fugleinfluenza og specielt med opmærksomhed på den menneskelige transport af smitte. Det er med tilfredshed at vi i Foreningen Frit Fjerkræ konstaterer, at Fødevarestyrelsen nu endelig anerkender den menneskelige transport af smitte i forbindelse med udbrud af fugleinfluenza, og ikke udelukkende fokuserer på, at det er vilde fugle der bringer smitte til fjerkræ i fangenskab.

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,