Vil du være med i undersøgelsen om dioxin i æg fra hobbyhøns?

Fødevarestyrelsen (FVST) har fået mulighed for at analysere 10 prøver af æg fra hobbyhønsehold, for at se om der er udfordringer i æg fra hobbyhøns omkring dioxin eller PCB forurening.

I 2012 foretog FVST en analyse af dioxin/PCB i æg fra mindre besætninger med udegående høns der solgte æggene fra stalddørssalg (registreret i CHR). Dengang analyserede de 30 besætninger og resultatet var, at der i nogle ganske få besætninger var problemer med et for højt indhold af dioxin/PCB. Langt de fleste æg overholdt grænseværdien for dioxin. Det er derfor generelt ikke et sundhedsmæssigt problem at spise æg fra udegående høns.

Nu vil FVST så gerne undersøge hvordan det ser ud med æg fra hobbyhøns, altså besætninger hvor æggene ikke sælges via registreret stalddørssalg (CHR). Hvis du har under 30 høns og sælger til en kendt kundekreds, må du gerne være med.

Vil du medvirke til dette og forsyne Fødevarestyrelsen med æg fra din egen besætning, så udfyld denne formular. Tilmelding er slut.

Du skal have 10-50 høns og aflevere ca. 30 æg til Fødevarestyrelsen.

Oplysningerne vil blive overdraget til Fødevarestyrelsen, der vil stå for den endelig udvælgelse af hobbyhønsebesætninger og tage direkte kontakt til dem som deltager i testen.

Ejeren får resultatet efterfølgende og ligeledes vejledning til at sænke indholdet af dioxin/PCB hvis niveauet er for højt. Der vil ingen sanktioner være, men vejledning direkte fra Fødevarestyrelsen.

Medlemmer af Frit Fjerkræ, der deltager i undersøgelsen får dækket udgifter til æg (2,50 kr pr. æg). Til gengæld håber vi at deltagerne vil dele resultatet og vejledningen fra Fødevarestyrelsen, så vi alle kan drage nytte af erfaringerne.

 

Resultatet af undersøgelsen fra 2012 er nærmere beskrevet her

Der blev fundet overskridelser af grænseværdien for dioxin/PCB i fire tilfælde. Yderligere seks ligger på et niveau som er under grænseværdien, men er over “indgrebsniveau”. Af de fire overskridelser, er de to lige over grænseværdien og her vurderer DTU “at æg med de to laveste værdier af dioxin/PCB over grænseværdierne ikke udgør en væsentlig eksponering for disse stoffer.”

De to sidstnævnte er derimod “bekymrende og klart uønsket.” Den ene af de to sidstnævnte ligger højt på dioxin, den anden på PCB.

Går man ind i undersøgelsen og kigger på bemærkningerne skiller den der ligger højt på dioxin sig ud fra alle de andre. Som de eneste anvender besætningsejeren aske fra fastbrændselsfyr i hønsegården. De oplyser desuden at de fyrer med spånplader; en klar kilde til dioxin. Den besætning der ligger højt på PCB skiller sig også ud ved, at underlaget i hønsegården er jord/beton. Det tyder lidt på at det sagtens kunne være byggematerialer i jorden, som giver anledning til det forhøjede PCB indhold.

Af andre interessante observationer fra undersøgelsen kan nævnes følgende:

Af dem som ligger over grænseværdien har 3 ud af 4 brændeovn/pillefyr
Af dem som ligger over indgrebsværdien har 6 ud af 6 brændeovn
Af dem som ligger under indgrebsværdien har 11 ud af 20 brændeovn/pillefyr

Klar overvægt af dem med problemer har brændeovn.

Af dem som ligger over grænseværdien har 3 ud af 4 “kun” jord i gård
Af dem som ligger over indgrebsværdien 5 ud 6 “kun” jord i gård
Af dem som ligger under indgrebsværdien har 4 af 20 “kun” jord i gård
Af dem som ligger under indgrebsværdien har 13 af 20 har græs i gård
(De resterende 3 har jord+træer+buske)

Klar overvægt af dem med problemer har “kun” jord.

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: ,