Regulativ om høns og fugle i Fredericia. Aktindsigt viser at der ikke er grund til at forbyde haner. Men forvaltning må ændre praksis!

Fredericia kommune er i gang med at lave regler for hønse- og fuglehold. Bl.a har de intentioner om at forbyde haner i byzone og sætte en begrænsning på max. 10 fugle. 7/10 var vi nogle stykker til møde med forvaltningen om dette, bla. Erik Kring fra Vejle og Omegns Fjerkræklub som havde noget med fra Carsten Blohm fra DFfR Racefjerkræ, Peter Damsgaard fra Trekantens Fugleforening, Marianne M. B. Wagnersen (som er i videoen) og Finn Jensen fra Frit Fjerkræ. Vi har fået aktindsigt i de sager der har været i Fredericia omkring høns og fugle siden 2017 og ud fra det er der overhovedet ikke nogen grund til at lave et stramt regulativ. Der er nok snarere grund til at kigge på forvaltningens sagsbehandling. Noget af det minder mest af alt om en heksejagt, hvor forvaltninger kommer på adskillige tilsyn selv om der intet er at komme efter!

—-
I forbindelse med Fredericia kommunes planer om at indføre et regulativ for høns og fugle, der sætter skrappe begrænsninger for hold dyrehold i kommunen har vi i Foreningen Frit Fjerkræ fået aktindsigt i de sager og henvendelser der har været siden 2017 (2½ år)

Kommunen hævder at antallet af klager stiger og det er baggrunden for planerne om det skrappe regulativ. Men det er ikke korrekt. Antallet af klager er mindre end det som kommunen oplyser i en pressemeddelelse! Først og fremmest så regner forvaltningen ALT som klager, også selv om det er forespørgsler og henvendelser der ikke er klager! Forvaltningen har også fejlagtigt regnet klager over bier og en gøende hund med. Derudover så har forvaltningen også kunstigt pustet antallet af sager op ved at lave tre (3) sager om fjerkræ på samme adresse. Antallet af klager er langt mindre end det som kommunen giver udtryk for.

På baggrund af aktindsigten kan vi slet ikke se at der er noget behov for et regulativ og slet ikke ud fra kommunens påstande. Tværtimod vil det være til langt større gavn for både forvaltning og borgerne i Fredericia, hvis forvaltningen ændrede på deres håndtering af klager!

Vi vil derfor komme med følgende opfordring til Teknisk Udvalg og forvaltningen

  • Stop med at lave tilsyn på baggrund af anonyme klager (med trusler).
  • Lad være med at “rykke” borgerne for klager. De borgere der mener sig udsat for væsentlige gener skal nok selv komme tilbage og svare på forvaltningens henvendelser
  • Stop heksejagten på fugle- og hønseholdere! Når forvaltningen HAR været på tilsyn uden at finde væsentlig gene, så stop sagen der og lad være med at fortsætte med det ene tilsyn efter det andet indtil der endeligt dukker noget op som forvaltningen kan påtale.

Vi vil foreslå at kommunen tydeliggør den praksis som de allerede i dag anvender. Fra 22-07 skal der være meget lidt støj. Udenfor dette tidsrum må der gerne være støj.


Der er ikke nogen grund til generelt at forbyde haner, De skal bare holdes inde i hus fra 22-07, så er der ingen væsentlige gener fra dem.

Der er ikke nogen grund til at sætte en begrænsning på max. 10 fugle! Der er ikke noget i aktindsigten der viser at der er problemer med for mange fugle i besætninger i Fredericia i dag, så er der da ingen grund til at lave regler kun for reglernes skyld. Vi vil foreslå at der indføres en praksis med at “Fugle- og hønseholdet skal tilpasses forholdene” og at det er forvaltningen (eventuelt i samarbejde med fugle- eller fjerkræforening) der afgør om forholdene er passende. På den måde er der taget højde for det tilfælde, hvis der nu skulle komme til en sag om for mange dyr på for lidt plads. Dette er langt mere rimeligt end at indføre begrænsninger der rammer bredt når der dokumenteret ikke er behov for dette.

Nærmere omtale af klager

Aktindsigten viser at kommunen går ud og laver tilsyn hos borgerne på baggrund af anonyme klager, hvor der vel at mærke er trusler om selvtægt og dyremishandling. Forvaltningen kan på ingen afgøre om det er en væsentligt gene, når de ikke kender til klageren og dermed er et tilsyn helt uberettiget og kan ikke bruges til noget. Det er rystende at en forvaltning på den måde bakker op om anonyme trusler og vi vil kraftigt opfordre til at den praksis stoppes og Teknisk Udvalg tager afstand fra fremgangsmåden med at bakke op om anonyme klager med trusler!

Tilsynet viste i øvrigt at alt var i skønneste orden, hønsehuset var fint egnet til at holde haner i, isoleret og med termoruder. Her kunne kommunen have sparet både sig selv og borgerne ved at tænke sig om!

Det er også bemærkelsesværdigt at forvaltningen i flere tilfælde direkte har opfordret borgerne til at klage! Hvis der kommer en henvendelse med spørgsmål om hønsehold, og så den potentielle klager ikke svarer på henvendelsen, ja så rykker forvaltningen sørme for et svar? Det er jo sådan at der skal være tale om “væsentlig gene” førend kommunen må skride ind og hvis genen ikke engang er så væsentligt for borgeren at de reagerer på første henvendelse, så får de en “rykker” om de virkelig ikke har tænkt sig at klage! Også her bør forvaltningen ændre praksis.

Der er et par sager, hvor der decideret er tale om en heksejagt fra forvaltningens side for at finde noget at kritisere hønse- og fugleholdere på og give et påbud!

Der er en sag om nogle parakitter, hvor klageren hævder at de skriger konstant, hele tiden og dagen lang. Kommunen har så været på SEKS (6) tilsyn uden at kunne konstatere at parakitterne larmer. De parakitter der larmer konstant, de holder altså på mystisk, magisk vis op, når forvaltningen kommer på tilsyn? Der er også beskrevet en henvendelse fra klageren, hvor han skriver at de har larmet hele formiddagen. Forvaltningen vil så smide hvad de har i hænderne og komme på et tilsyn indenfor ½ time. 10 minutter efter, så ringer klageren at nu er der ikke larm fra parakitterne. Igen er de på magisk vis holdt op med at larme, bare forvaltningen tænker på at komme på tilsyn? Her kunne man jo fint stille et spørgsmål om det egentligt er fuglene der er problemet, eller om det ikke snarere er på den anden side af hækken? Er det vitterlig en “væsentlig gene” når forvaltningen skal på SEKS tilsyn uden at høre noget? På det syvende tilsyn lykkes det så endelig at høre parakitterne larme og fugleholderen får påbud om at holde fuglene inde fra 22-7.
Der er ingen andre naboer der har problemer med parakitterne og fugleholderen har klaget over at der løber regnvand ind fra klagerens grund og mener at hævn for dette er den reelle baggrund for klagen over parakitterne.

I en anden sag om hanegal er forvaltningen på tilsyn FIRE (4) gange og 1 gang lykkes det at høre hanen så svagt at det IKKE er en væsentligt gene! Der har været høns og haner på adressen i 50 år, hønsehuset er lydisoleret og hanen lukkes ud 7-8 om morgenen. Klager er ikke nabo, men bor 2 huse væk. Igen kan det undre at forvaltningen vælger at fortsætte med at bruge ressourcer på denne heksejagt, når det nu er konstateret at der IKKE er en væsentligt gene fra hanegal.

1 person i Fredericia kommune står egenhændigt bag 60% af de dokumenter som forvaltningen har om høns og fugle. Det er en rigtig stor andel og vi i Frit Fjerkræ har ikke set noget lignende i andre kommuner. Denne person har fjerkræ på 2 adresser og det er på den ene adresse et kommunen har øget antallet af sager ved at regne det som 3 sager. Personen har flere gamle sager om påbud om dyrehold fra starten af 00’erne. Mindst 2 sager om hegnsloven og hegnssyn. Der er op til flere naboer der klager og det tyder jo på at her er der vitterlig tale om væsentlig gener. Kommunens tilsyn viser også at der er væsentlig gene og dermed baggrund for de påbud og forbud der kommer. Personen har flere gamle sager, overtræder de nye påbud som kommunen kommer med i denne omgang og det er (foreløbig) endt med et forbud mod dyrehold. På baggrund af personens historik med at se stort på reglerne, så er det nok tvivlsomt om sagen ender her. Men det er i al fald helt sikkert at når personen overtræder påbud og forbud, så ville et regulativ slet ikke have påvirket ham på nogen måde.

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,