Fugleinfluenza, situation i Nordeuropa

Det begynder desværre mere og mere at ligne 2016/17 med udbrud af fugleinfluenzafund og -udbrud i Danmark og rundt omkring i Europa. Det er vigtigt at være opmærksom på ikke at slæbe smitte med ind til sine dyr, så risikoen for at få udbrud i tambesætninger holdes så lavt som muligt.
I Danmark er der fundet vilde fugle med højpatogen H5N8 (og en enkelt H5N5). Status kan ses på https://ai.fvst.dk/ (klik på “Undersøgte fugle” for at se kortet). Syd for grænsen er der fundet rigtig mange fugle i Holland og Tyskland.
Der har været udbrud af fugleinfluenza i besætninger i Holland, England og Tyskland. I Holland og England har det primært været i store kommercielle besætninger (indendørs), enkelte hobbybesætninger. I Tyskland har der været udbrud i hobbybesætninger, men ikke i kommercielle besætninger.
Der er lidt forskel på hvad de enkelte lande i Nordeuropa har indført af begrænsninger for fjerkræ, men stort set alle lande har lavet tiltag for at mindske smitterisikoen.

Danmark

I Danmark er der som bekendt krav om at fjerkræ skal være hegnet inde. Hvis indhegning/hønsegård er mindre end 40m2 er der ikke krav om overdækning, men det tilrådes. Hvis indhegningen er større end 40m2, så skal den være overdækket med fast tag, net eller mågetråd. For svømmefugle behøver der ikke være overdækning, hvis udearealet ikke overstiger 4,5 m2/and eller 15 m2/gås og der laves ekstra tiltag. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1563

Sverige

Sverige gør, som de har gjort “altid”. Krav om indespærring af fjerkræ indendørs. Svømmefugle og strudse kan holdes indhegnede udendørs. Hobbyfjerkræ må gerne være udendørs, men skal være indhegnet. Hobbyfjerkræ er defineret som besætninger, hvor æg og kød udelukkende anvendes i egen husholdning. https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/fagelinfluensa.4.4eea2b6311f3b931ba4800054.html

Tyskland

Tyskland er ikke ET land, det er de enkelte delstater der sætter reglerne. I delstaten Slesvig-Holsten er der et krav om indespærring af fjerkræ indendøre og der er krav om desinfektion af fodtøj umiddelbart inden adgang til stalden, brug af overtræksdragt som kun bruges i stalden, hunde og katte skal holdes langt væk fra fjerkræ, adgang forbudt for uvedkommende personer i stalden etc.

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/G/gefluegelpest/Downloads/allgemeine_verhaltensregeln_kleinbetriebe.html

Holland og Belgien

Holland og Belgien har også indført krav om indespærring af fjerkæ og i Holland er der også krav om desinfektion inden adgang til (i al fald) større besætninger.

England

England har indført krav om indhegning af fjerkræ, men ikke krav om overdækning. For besætninger større end 500 dyr er der krav om at fodtøj skiftes/desinficeres inden adgang til områder med fjerkræ og at køretøjer rengøres og desinficeres inden og efter adgang til områder med fjerkræ
Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,