Hvorfor skjuler Fødevarestyrelsen informationer om gasning af kyllinger/destruktion af rugeæg?

I denne vinters udbrud af fugleinfluenza og aflivning af fugle har der været 3 tilfælde i Danmark som har været omtalt i medierne. Men der er også et yderligere tilfælde, som Fødevarestyrelsen har gået helt stille med og som de vedvarende ikke udleverer oplysninger om.

På side 50 i en 57 sider lang videnskabelig rapport fra EFSA, Den Europæiske Fødevareautoritet omkring fugleinfluenza i Europa fra august – december 2020 står 2 linjer under overskriften “Forebyggende aflivning” at Danmark har destrueret rugeæg.

“Rugeæg, der blev leveret til et rugeri fra den inficerede gård i inkubationsperioden, blev destrueret som en forebyggende handling baseret på en risikovurdering foretaget af Dansk Veterinær Konsortium.”

Frit Fjerkræ har i december 2020 søgt aktindsigt i denne sag og adgang til risikovurderingen, men har stadig ikke fået dette, selv om offentlighedsloven er helt, helt klar på dette punkt.

“En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt”

Fødevarestyrelsen har 7 arbejdsdage til at færdigbehandle sagen og de har foreløbig udsat det 2 gange!

I dette tilfælde er der jo ikke tale en kompleks sag, tværtimod er det noget som 2 navngivne medarbejdere i Fødevarestyrelsen har indberettet til EFSA rapporten, samt en risikovurdering. Det kan ikke være svært at behandle denne sag og give de lovpligtige oplysninger!

Dette er et klart brud på offentlighedsloven fra Fødevarestyrelsens side. Der må være tungtvejende grunde til at Fødevarestyrelsen netop nu vælger at gøre dette?

Tilbage i 2016 var der en lignende tilfælde. Der blev leveret 300.000 æg fra en tysk hønsebesætning i Grumby 40 kilometer fra den dansk/tyske grænse til et rugeri i Bække ved Vejen. Fødevarestyrelsen sendte dengang en pressemeddelelse ud om dette og det blev refereret i diverse medier, som eksempelvis JydskeVestkysten i neutral gengivelse. Ingen medier stillede nogen som helst spørgsmål til Fødevarestyrelsen fremgangsmåde på det tidspunkt.

Men Fødevarestyrelsen fortalte IKKE om at der udover destruktion af rugeæg også blev aflivet kyllinger og det gik helt, helt galt med aflivningen! Det kom kun frem via en aktindsigt.

Der var 140.700 æg med mere end otte dage til klækning og 186.300 med højst otte dage til klækning der blev destrueret, ialt 327.000 æg som omtalt af Fødevarestyrelsen. Men der var også 213.450 daggamle kyllinger der blev aflivet. De blev slet ikke omtalt af i Fødevarestyrelsen. Da kyllingerne skulle aflives, var der problemer med aflivningen. Med Fødevarestyrelsen egne ord, var der flere kyllinger der druknede. Aflivningen blev også indstillet af hensyn til dyrevelfærdsproblemer!

“De daggamle kyllinger blev ikke bedøvet hurtigt nok, medførende at nogle druknede i underliggende flydende æggemasse”

Det er klart ulovligt at aflive dyr ved drukning ifølge dyrevelfærdsloven. Da sagen på baggrund af en aktindsigt kom op, så benægtede Fødevarestyrelsen og daværende Fødevareminister Esben Lunde Larsen deres egen skriftlige fremstilling af sagen i aktindsigten. De hævder at kun en kylling druknede og synes ikke at der grund til at gøre noget som helst i denne sag!

Nu har vi igen et tilfælde, hvor rugeæg er blevet destrueret (og måske kyllinger aflivet?). Denne gang har Fødevarestyrelsen IKKE meldt noget ud om det til den danske offentlighed, det er fundet på side 50 i en videnskabelig rapport fra EFSA. Vi ved ikke hvor mange rugeæg/kyllinger der er tale om. Vi ved ikke om Fødevarestyrelsen atter engang har formået at forkludre aflivningen/destruktionen og overtræde dyrevelfærdsloven (som det er Fødevarestyrelsen selv, der skal kontrollere bliver overholdt)

Hvorfor har Fødevarestyrelsen ikke denne gang udsendt en pressemeddelelse om destruktion af rugeæg. Var det fordi det gik galt for dem sidste gang og det er gået lige så galt den her gang?

Vi ved det ikke, for vi har ikke fået adgang til de nødvendige dokumenter. Fødevarestyrelsen har ikke har givet den aktindsigt som offentlighedsloven siger de skal.

Fortsættes….

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: ,