Hvad har Fødevarestyrelsen gjort for at mindske smittespredning af fugleinfluenza i kommercielle fjerkræbesætninger?

Hvad har Fødevarestyrelsen gjort for at mindske smittespredning af fugleinfluenza i kommercielle fjerkræbesætninger? Meget, meget lidt viser det sig.

Højpatogen fugleinfluenza er desværre dukket op mange steder i Europa igen i denne vinter. I Danmark har der været 3 udbrud af fugleinfluenza, ved Randers, Løvel og Jelling. Dyrene derfra er aflivet. Derudover er 400.000 rugeæg/kyllinger i Vrå blevet knust i tromle som følge af udbruddet i Randers.

Frit Fjerkræ har bedt om aktindsigt i “den information som Fødevarestyrelsen har modtaget og udsendt for at mindske risikoen for smittespredning af fugleinfluenza på grund af samhandel og transport af fjerkræ” samt om aktindsigt i ”de henvendelser og tiltag som Fødevarestyrelsen har modtaget og udsendt omkring smittespredning til erhvervsfjerkræbesætninger i Danmark”.

Her er svaret fra Fødevarestyrelsen rigtig meget bekymrende. De svarer nemlig at de har udsendt 2 trusselsvurderinger og at de har udstedt to bekendtgørelse omkring “særlige forebyggende foranstaltninger for fjerkræ”, herunder bla. krav om overdækning.

Problemet er her det som Fødevarestyrelsen IKKE har gjort. De har, efter deres egne oplysninger, ikke gjort noget som helst målrettet fjerkræerhvervet for mindske smittespredningen. EFSA, den europæiske fødevareautoritet har derimod direkte opfordret til at være ekstra opmærksom på “biosikkerhed”, altså at undgå at slæbe smitte ind til dyrene.

“Given that there have also been avian influenza introductions in breeder farms, which are considered to have high levels of biosecurity within the poultry value chain, it is of the utmost
importance to reinforce and maintain high and sustainable biosecurity and surveillance standards along the chain, with a focus on both commercial and rural poultry”

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/ON6379.pdf

Prof. Thijs Kuiken fra Department of Viroscience, Erasmus University Medical Centre in Rotterdam og en af hovedforfatterne til EFSA videnskabelige rapport om fugleinfluenza siger direkte at det er store kommercielle besætninger der er hovedkilden til udbrud af højpatogen fugleinfluenza i dette webinar.

Frit Fjerkræ er bekendt med at Fødevarestyrelsen har fået henvendelser om kommercielle besætninger, specielt besætninger med slagtekyllinger, der IKKE har ryddet op efter at kyllinger er blevet afhentet til slagteri og har ladet gødning og efterladenskaber fra kyllinger ligge frit på offentlig vej. Her har andre mennesker, ræve, hunde og vilde fugle har haft fri adgang til denne potentielle kilde til smittespredning af fugleinfluenza i dagevis! Dette fremgår ikke af aktindsigten sendt til Frit Fjerkræ, selv om der er bedt om aktindsigt i netop den slags henvendelser!
Her er nogle billeder af efterladenskaber fra kyllinger. De er taget 4 dage efter at kyllingerne er blevet afhentet.

Det er helt forfejlet af Fødevarestyrelsen ikke tager seriøst fat på den menneskelige smittefaktor og laver en målrettet indsats mod fjerkræerhvervet, når det handler om at begrænse smitte fra fugleinfluenza, men konsekvent skyder skylden på de vilde fugle. Billederne afslører at det er der i høj grad brug for!

70% udbruddene i Europa (opgjort indtil december) var i besætninger der gik indendørs, som det var tilfældet med udbruddet i Randers. For ganske nylig har der også været et udbrud i Sverige, i en indendørs besætning med æglæggende høner, hvor 1.3 millioner høns skulle aflives! Dette viser klart at der er behov for at fokusere på “biosikkerhed” og at undgå at mennesker og udstyr slæber smitte ind til dyrene og at der ikke kommer potentielt smitte ud!

Vi vil fra Frit Fjerkræs side på det aller aller kraftigste opfordre Fødevarestyrelsen til ikke længere at stikke hovedet i busken og se bort fra den smitte som mennesker og udstyr bringer ind og ud fra besætningerne. Det er nødvendigt at ændre fokus fra Fødevarestyrelsens hidtidige praksis om at hvis bare fjerkræ er indendøre og væk fra vilde fugle så er alt godt og reelt gøre en indsats på det her område. Vi er nødt til af få fokus over på at forhindre den menneskelige transport af smitte ind og ud fra dyrene!

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,