Smitter fugleinfluenza luftbåren over 1,7 km til en indendørs besætning?

Nyt tilfælde af fugleinfluenza ved Skælskør
Smitter fugleinfluenza luftbåren over 1,7 km til en indendørs besætning?
Det er i al fald den mulighed der bliver fremhævet i TV ØST af fødevarestyrelsen efter at 24.000 kalkuner er blevet smittet i yderligere en kalkunbesætning på Sydsjælland

“- Det her er et virus, der udmærker sig ved at være vindbåren, og den her besætning ligger 1,7 kilometer fra (øst for, red.) den besætning, hvor vi havde udbrud i lørdags og var ude for at aflive, og den dag ved vi at vinden gik den vej (vinden var i vest, red.)”

Lørdag var vinden i vest, en overgang nordvest, med en middelvind på 10 m/s. Besætning nr. 2 ligger øst/nordøst for den besætning hvor 4.000 kalkuner blev aflivet om lørdagen.

Fødevarestyrelsen siger også at det kan være en hygiejnebrist, der har bragt smitten fra den ene besætning til den anden, men det er den luftbårne smittevej der fremhæves!

Ved udbruddet i den indendørs besætning med rugeægsproducerende høns ved Randers, “vurderes det mest sandsynligt at smitten er kommet ind i besætningen fra det omkringliggende miljø via luftindtaget,”

Det her åbner jo for om det overhovedet giver mening at kræve fugle og fjerkræ indendør eller under tag? HVIS det er via blæsten og luften at de 24.000 kalkuner der 1.7 km væk gik indendøre er blevet smittet, er det så ikke helt overflødigt at holde fjerkræ og fugle indendøre eller under tag? HVIS smitte kan komme ind 1.7 km længere væk til fugle der er indendøre så vil det ikke gavne at holde dem inde. Af hensyn til dyrevelfærden og fuglene helbred vil det helt sikkert være godt at give fuglene mere plads.

I forvejen er det påvist af EFSA at mindst 60% (op til 80%) af udbruddene af fugleinfluenza er sket i indendørs besætninger og når Fødevarestyrelsen selv anser det som en mulighed at smitten er luftbåren over 1.7 km til en indendørs besætning, så er der al mulig grund til at kigge videre på smittevejen her og få klarlagt om de nuværende foranstaltninger med indespærring eller overdækning er overflødige?

Der er stadig 6 kalkunbesætninger, ejet af samme firma på Sjælland og Lolland der er sat under offentlig tilsyn med mistanke om smitte

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,