Fødevarestyrelsen i kovending. Nu aflives ikke alle dyr i besætning med fugleinfluenza

Der blev 6. marts konstateret et udbrud af højpatogen fugleinfluenza i en indendørs besætning med kalkuner i Lundby ved Skælskør på Sjælland. Besætningen består af ca 50.000 dyr i 10 stalde. Firmaet bag har ialt 8 besætninger på Sjælland og Lolland med ca. 275.000 dyr. Alle besætninger er under mistanke eller smittet med H5N8.

Helt mod sædvane har Fødevarestyrelsen besluttet IKKE at aflive alle dyr på besætningen der er ramt af udbrud, men vente og se om dyrene er smitttede.

Der er umiddelbart ikke tegn på smitte blandt fuglene i de andre bygninger, og bygningerne ligger med god afstand. Men vi holder nøje øje med, om der skulle være tegn på, at smitten har spredt sig til kalkuner i de andre bygninger eller til andre fugle i området,”

https://www.tv2east.dk/slagelse/endnu-et-udbrud-af-fugleinfluenza-4000-kalkuner-skal-aflives

Der er 50-150 m imellem bygningerne i Lundby og det er med stor sandsynlighed de samme mennesker der har haft opsyn og fodret kalkunerne.

Ved udbruddet i Valby for knap en måned siden, var meldingen stik modsat. Her SKULLE alle dyr i besætningen aflives. Her gik hønsene separat i deres eget hus og voliere med fast tag. Hønsene udviste ingen symptomer, akkurat ligesom kalkunerne i de 9 stalde i Lundby. Vurderingen her fra Fødevarestyrelsen var stik modsat?

“- I det konkrete tilfælde har der ikke været opstillet effektiv smittebarriere imellem de to fuglehold.[..] Fødevarestyrelsen har på den baggrund truffet en afgørelse om, at prydfugle og høns udgør én smitteenhed, der har været udsat for samme smitte og dermed, at alle fugle på adressen skulle aflives.”

https://ugeavisen.dk/valby/artikel/aflivning-af-h%C3%B8ns-p%C3%A5-naturlegeplads-i-valby-v%C3%A6kker-vrede-det-g%C3%B8r-os-kun-mere-kede-af-det

I november 2020 blev ca 400.000 rugeæg/kyllinger i Vrå knust i tromle. De stammede fra udbruddet i en indendørs besætning i Randers. Her vurderede Fødevarestyrelsen (i samarbejde med DTU) ud fra en risikovurdering at rugeæg/kyllinger skulle destrueres. Ligesom i Valby blev der ikke foretaget nogen test.

Hvad er sket på knap en måned, der får Fødevarestyrelsen til at ændre praksis fuldstændigt? I Valby siger de at der ikke er en effektiv smittebarriere, I Lundby vil de afvente og se. Det kunne man også sagtens have gjort i Valby.

(Det er vel næppe at vi i Frit Fjerkræ har påpeget at det er muligt at undlade at aflive hele besætningen)

Økonomisk er det er en langt større opgave at aflive 50.000 kalkuner i 10 stalde end 4000 kalkuner i 1 stald. Der ligger også en kalkunfarm med samme ejer (og nok også samme personale)  ca 1 km væk med 24.000 kalkuner. Derudover har firmaet også kalkunbesætninger andre steder på Sjælland og Lolland der er under mistanke. Ialt 8 besætninger med næsten 275.000 kalkuner er under mistanke for at være smittet eller er erklæret smittet.

Link til kort.

Det vil være en stor opgave, forbundet med mange omkostninger at aflive alle disse dyr. Helt i modsætning til udbruddet i Valby og på rugeriet i Vrå, hvor der var langt lettere at aflive/destruere med det samme.

Vi kender ikke baggrunden for denne ændring fra Fødevarestyrelsen, det vil være interessant at se risikovurderingen (hvis en sådan findes)

Selv om Fødevarestyrelsen har besluttet at vente og se om der er smitte blandt de andre stalde og besætninger i området, så er der slet ingen garanti for at der ikke er det. I Sverige var der et udbrud i en æglæggende besætning med 1.3 millioner høns fordelt i flere stalde. Her ventede Jordbruksverket også for at se om smitten havde bredt sig. Det havde den desværre og endvidere bredt sig til en nærliggende hønsebesætning (med samme ejer). Ialt blev 2 millioner høns i Sverige aflivet.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,