Aktindsigt fra Haderslev kommune om deres planer for dyrehold

I Foreningen Frit Fjerkræ har vi fået aktindsigt i Haderslevs kommunes planer og tanker om hvordan det fremover skal være (u)muligt at holde fjerkræ og fugle i kommunen. Det gælder både i byzone, men såmænd også i landzone!

Du kan selv få et indblik i deres tanker, det hele ligger offentligt på Haderslev kommunes hjemmeside, både udkastet til regulativer og mailkorrespondance.

Direkte link til de 3 udkast er her

Fjerkræhold i Haderslev Kommune,Erhvervsmæssigt

Fjerkræhold i Haderslev Kommune Ikke-erhvervsmæssigt i Landzone

Regulativ for fjerkræhold i Byzone eller i samlet bebyggelse i Haderslev Kommune

Haderslev kommune er i gang med at gøre det meget besværligt og bureaukratisk for private at holde dyr og specielt fugle. Eksempelvis synes de, at hvis du interesserer sig for duer, så må du kun have 8 duer hvis du bor i byzone eller 10 høns!

Hvis du bor i landzone, så må du have 30 høns eller 20 duer, men ikke begge dele. Dyrene må heller ikke larme, så haner skal være adskilt fra høner og være i mørke om natten. Også i landzone!

Det kommer klart til udtryk ved dette citat:-

“De(t) handler jo om vi skal have haner og andre larmende fugle til at tie stille i de anførte tidsrum, og det gør de jo hvis de er uden lys de nævnte tidsrum. Altså den, der vil have ægproduktion om vinteren må etablere lys hos hønerne, men sætte hanerne i separat rum hvor lyset er slukket i de anførte tidsrum”

Bemærk at Haderslev kommune lægger op til at det er ligemeget om du bor i landzone eller byzone. Om du i miljømæssig forstand har erhvervsmæssigt eller ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, så må dyrene IKKE larme. Det skal gælde overalt!

 

“Støjende fugle skal holdes indelukket” og “Der må ikke tændes lys i fjerkræhuset”

Udover at Haderslev kommune forlanger at du flytter rundt på din hane og holder ham i mørke borte fra hønerne, så vil de også sætte skrappe og faste regler for hvor mange fugle du må have. I landzone må du have 30 høns ELLER et tilsvarende antal af fugle fra en tabel. Men du må IKKE have 30 høns og 15 gæs, så er du over grænsen.

 

I byzone må du have 40% af det som du have i landzone, så du må have 10 høns ELLER 8 duer ELLER 10 mindre ænder ELLER 10 eksotiske fugle (hvad der så end ligger i det?)

I forvejen er grænserne for hvor mange fugle man må have meget lave i Danmark, men nu vil Haderslev gøre det endnu mindre. Fra statens side er der fastsat hvor mange dyr du må have af forskellige arter førend det i miljømæssig forstand bliver til erhvervsmæssigt dyrehold. Eksempelvis er grænsen for heste 4. Du må have 2 dyreenheder heste inden det bliver erhvervsmæssigt. For høns er grænsen 30, og det svarer i dyreenheder til 0.18.

Du må altså have mere end 10 gange så meget hest som høns inden det bliver erhvervsmæssigt i følge reglerne. Haderslev vil nu udbrede reglerne for høns til at gælde alle fugle, også ænder, gæs og ”eksotiske fugle”. Hold af fugle skal altså straffes i Haderslev i forhold til andre dyre, som heste, grise og geder.

Det er et skræmmende og meget enøjet syn på dyrehold der ligger bag udarbejdelsen af disse ting i forvaltningen i Haderslev. Dyr må ikke larme og høns holdes udelukkende af hensyn til ægproduktion. Der er ingen tanker om at bevare oprindelige racer eller avl af høns. Ingen tanker om at fremme selvforsyning.  Ingen respekt for at holde høns for at nyde forskelligheden.

Frit Fjerkræ er den ENESTE organisation der har henvendt sig til kommunen og prøvet at få indflydelse på disse regler! Oprindelig var planen fra forvaltningens side at planerne skulle fremlægges for politikerne her i december og så skulle det gennemføres uden at inddrage nogen af de borgere som dette kommer til at berøre. Det fik vi i Frit Fjerkræ sat en stopper for, så det i det mindste kommer ud til en debat og det bliver muligt for borgere i Haderslev og foreninger at påvirke disse regler!  Vi vil fra Frit Fjerkræ gøre opmærksom på når det endelig udspil kommer på kommunens hjemmeside og det bliver muligt at indsende kommentarer og bemærkninger.Der er brug for at så mange som muligt gør en indsats for at få forvaltningen i Haderslev til at ændre deres opfattelse af dyrehold i kommunen, ellers vil der være meget få der fremover vil holde fugle og fjerkræ i Haderslev kommune.

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,