Godt Nytår!

Tak for 2017! Et år der bragte fremskridt for fjerkræhold i Danmark. Vi håber inderligt at det vil fortsætte i 2018, og vi fra Frit Fjerkræ vil i al fald gøre vores for at det bliver lettere og sjovere at holde fjerkræ i Danmark.

Vi glæder os til 2018 og hvad det nye år kan bringe.

For at vi kan fortsætte vores arbejde og opnå større gennemslagskraft, vil vi gerne have endnu flere medlemmer end vi har i dag. Synes du at vi har gjort det godt i det forgangne år og vil bakke op om foreningen, så koster et medlemskab 50 kr/år. Du kan melde dig ind lige her og betale via MobilePay eller bankkonto:

For et års tid siden, ved udgangen af 2016, var vi mange hønseejere der var meget frustrerede. Der var fugleinfluenzaudbrud i Europa og i Danmark, og Fødevarestyrelsen havde beordret vores høns under tag af hensyn til eksporten af slagtekyllinger. I Fødevarestyrelsen ville de ikke rigtig høre på hvilke problemer indespærringen bragte og der var ikke rigtig nogen af de etablerede foreninger med høns og andet fjerkræ der gjorde opmærksom på de store gener det medførte for mange. Nogle af os satte os sammen og lavede en “aktionsgruppe” med det formål at koordinere vores protester, gøre opmærksom på de problemer som restriktionerne medførte, og informere om andre lande som Sverige, Holland og England, der greb tingene anderledes an.

Vi blev hurtigt enige om at der var brug for en egentlig forening for at få større gennemslagskraft, og der var egentlig også flere ting end restriktioner omkring fugleinfluenza, der gjorde det unødigt besværligt at holde høns og andet fjerkræ, både for folk der har 5 høns i baghaven og for små hobby- og erhvervsmæssige fjerkræhold, der vil sælge godt fjerkræ ved stalddøren.

Den 21. maj stiftede vi derfor Foreningen Frit Fjerkræ og på generalforsamlingen blev en arbejdsliste på 10 punkter diskuteret og vedtaget. Dem arbejder vi på at få gennemført.

Hvad har vi konkret opnået i det godt halve år som foreningen har eksisteret?

Frit Fjerkræ mødtes med Fødevarestyrelsen i november, hvor de modtog vores input og argumenter omkring fugleinfluenza. Kort før jul præsenterede Fødevarestyrelsen deres nye strategi for smittebeskyttelse i forhold til fugleinfluenza, og glædeligvis er der nu IKKE længere krav om at høns (eller andre fugle/fjerkræ) skal være under tag, i tilfælde af nye udbrud af fugleinfluenza. Kravet om staldpligt er nu erstattet af det noget lempeligere krav om “mågetråde” over indhegningen, og det er ekstra glædeligt at små hønsegårde helt er undtaget for kravet om mågetråde. Vi er meget glade for at de ting som vi har fremført er blevet hørt, og at der er taget højde for de ting i den nye strategi for smitttebeskyttelse.

Haderslev kommune havde planer om at indføre skrappe regler for hold af fugle og fjerkræ. Både i by- og landzone. De regler er nu sat på pause og vi har sørget for at de bliver sendt i høring inden de bliver vedtaget. Det giver os mulighed for at ændre de planlagte regler så der også tages hensyn til os der har fjerkræ.

Udover disse to helt konkrete ting, har vi afholdt møder med dyrevelfærdsordførere/landbrugsordførere fra forskellige partier i Folketinget, og gjort opmærksom på vores “arbejdsliste” ved flere lejligheder, bl.a. i forbindelse med Folketingets åbning. Vi har skrevet læserbreve til aviser i hele landet, så langt flere mennesker end dem der er i lukkede grupper på Facebook, bliver klar over hvilke mærkelige og helt unødige ting der besværliggør det at holde fjerkræ for sjov og hobby.

Vi vil fortsat arbejde med “arbejdslisten” i 2018, for selv om vi har fået nogle af tingene igennem, er der stadig mange emner at arbejde videre med.

Vi vil i starten af 2018 afholde nogle “webinarer” for vores medlemmer. Webinar er et online-seminar/kursus, hvor der er en oplægsholder og du deltager direkte på nettet. Det er for alle medlemmer og kræver blot en computer eller tablet med adgang til internettet. Vi lægger ud med et webinar om regler for stalddørssalg, og har du forslag til andre emner du gerne vil høre om, så modtager vi dem gerne.

Tak for 2017. Lad os sammen arbejde for at 2018 bliver et godt (nyt)år.

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: