Haderslev, restriktioner mod fugle- og fjerkræhold

Haderslev kommune har planer om at indføre nogle stramme restriktioner for hold af fjerkræ og fugle. Både i byzone men også i landzone. I november sidste år henvendte Frit Fjerkræ sig til forvaltningen og fik udvirket at forslaget kom i offentlig høring inden det blev vedtaget i udvalget.

Nu er forslaget blevet fremlagt for Udvalget for Plan og Miljø og det er blevet vedtaget at sende det i høring.

Der er rigtig mange ting galt med regulativet og i Frit Fjerkræ håber vi at andre end os vil protestere og gøre indsigelse mod regulativet.

Først og fremmest så prøver Haderslev at lave et regulativ der også skal gælde i landzone. Det har de ikke myndighed til. Dernæst så kan du ikke have murede fjerkræhuse eller fjerkræhuse der står på jorden, de skal være hævede over jorden. Forvaltningen vil også indføre meget specifikke antal for hvor mange fugle du må have inden det skal anmeldes til kommunen (som erhvervsmæssigt dyrehold. IKKE fordi der tjenes penge på dyrene, men af hensyn til miljøbelastningen/gødning). Men der er ikke nogen sammenhæng mellem antallet af de forskellige dyr og gødningsbelastningen. Tallene virker tilfældigt udtrukket.

Endelig så er det stærkt forvirrende at læse forskriften. Tag f.eks denne tekst.

“For ikke at have et ikke-erhvervsmæssigt fjerkræ– og fuglehold, skal det holdes på under 100 %”

Det er blot nogle af de ting, som er galt med det som forvaltingen har fremlagt.


Forvaltningens begrundelse for at indføre disse komplicerede regler for hvor mange fugle du må have er at det tidligere “regulativ ofte kan give besværligheder, når Teknik og Miljø skal vurdere på forholdene vedrørende fjerkræ- og fuglehold.” Vores erfaring i Frit Fjerkræ er at forvaltningen meget ofte overdriver antallet af henvendelser til kommunen om fugle- og fjerkræhold og vi har derfor bedt om aktindsigt for at få de reelle tal på bordet.

Det er stærkt bekymrende at en kommune nu vil sætte stramme regler for hvor mange fugle og fjerkræ du kan have også i landzone. Det er derfor vigtigt at så mange som muligt protesterer mod dette når det meget snart kommer i høring.
Ønsker du at være med til at protestere mod dette, så send en mail til os, så vil du høre nærmere når det bliver muligt at indsende høringssvar.

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,