Fund af højpatogen fugleinfluenza i danske gråænder og fasaner og i nordtysk besætning med ænder.

Den 31. august er der konstateret højpatogen fugleinfluenza, H5N6 i 2 fasaner og 2 gråænder, der blev fundet døde den 27. august på Egholm ud for Skælskør. Fasanerne blev udsat den 1. juli og betragtes derfor som vilde fugle.

Ydermere blev der i lørdags fundet højpatogen fugleinfluenza i en nordtysk hobbybesætning med ænder. Udbruddet er sket i Wismar, ca. 85 km stik syd for Rødby på Lolland. I foreningen Frit Fjerkræ vil vi kraftigt opfordre alle fjerkræejere til at være opmærksomme på ikke at slæbe fugleinfluenza ind til sine tamme fugle og fjerkræ, så vi i denne vinter undgår udbrud af fugleinfluenza i danske besætninger. De tyske myndigheder i Mecklenburg-Vorpommern taler om et enkeltstående tilfælde, der nok næppe fører til yderligere restriktioner for fjerkræholdere i området.

Vi er glade for at Fødevarestyrelsen stadig følger vores opfordring og ikke forlanger at høns skal være under tag. Det er helt i tråd med de retningslinjer, vi sammen med Fødevarestyrelsen var med til at udarbejde sidste år, hvor fjerkræ i tilfælde af fugleinfluenzaudbrud ikke længere skal være under fast tag, men kan “nøjes” med at gå under net, hvis hønsegården er over 40m2.

Hvis hønsegården er mindre end 40 m2, er der slet ikke krav om net over hønsegården.

Det er vigtigt at sørge for ikke at slæbe fugleinfluenza ind til sine høns, ænder og gæs. Vi vil kraftigt opfordre fjerkræejere til at tage forholdsregler i forhold til smittebeskyttelse.

Anbefalinger fra Frit Fjerkræ

  • Skift fodtøj, når du bevæger dig ind i hønsehus eller hønsegård. Vær specielt opmærksom på IKKE at bruge samme fodtøj blandt hønsene som du også går tur i, specielt i vådområder. Brug kun fodtøj blandt hønsene som udelukkende bruges der. Opstil eventuelt kar med desinficerende væske udenfor som fodtøj kan dyppes i
  • Sørg for at foder og vand kun gives under overdækning. Lad være med at fodre for meget, så fugle og skadedyr tiltrækkes af madrester.
  • Undgå kontakt mellem vilde svømmefugle (ænder, gæs og svaner) og andre fugle/fjerkræ i fangenskab. Det gælder både opdrættede og vilde fugle,
  • Gå ikke på jagt efter svømmefugle, da du kan bringe smitte med hjem. Undgå kontakt med jægere, der er eller har været på andejagt. I flere EU-lande er der i tilfælde af fund af fugleinfluenza indført forbud mod fuglejagt,
  • Indsaml ikke døde eller skudte svømmefugle, ej heller til nedfrysning til f.eks. træning af hunde.

I tilfælde af fund/udbrud af fugleinfluenza i nærområdet

  • Begræns adgangen til dit hønsehus til det mindst mulige. Især for dyrlæger, andre opdrættere og jægere af svømmefugle.
  • Indfør besøgsliste, hvis dyrlæger og andre skal have adgang til din besætning. De skal notere deres navn, sidste besøg i andre fjerkræ- eller svømmefuglebesætninger samt evt. kendt sundhedsstatus. Der anbefales min. 24 timers karantænetid mellem besøg hos andre fjerkræbesætninger.
  • Vær specielt opmærksomme på rottefængere. I flere tilfælde har rottefængeren ikke villet overholde basale regler om smittebeskyttelse ved færden omkring hønsegården, f. eks. skift af sko, så du risikerer at få smitte ind den vej! Sørg for at reglerne respekteres!
Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,