Selvforsyning med kyllinger er umuligt!

Medmindre du har et erhvervsmæssigt dyrehold kan det ikke lade sig gøre at være selvforsynende med kyllinger i dagens Danmark, hvis reglerne skal overholdes!

Haderslev kommune har netop givet et medlem af foreningen Frit Fjerkræ besked på, at hun maksimalt må have 30 høns INKLUSIVE kyllinger i sit hønsehold! Det gælder selvom de bor på landet i landzone. Med den ordre er det praktisk umuligt at være selvforsynende med kyllinger. Hvis du eksempelvis vil spise kylling 1 gang om ugen, kræver det jo 52 kyllinger og det er ikke muligt, når grænsen er på maksimalt 30 stk. Der skal jo også gerne være nogle høns til at lægge æggene, og så bliver antallet af kyllinger endnu færre.

Den fortolkning af reglerne som Haderslev og Miljøstyrelsen* anvender er i direkte modstrid mod Fødevarestyrelsens fortolkning. Her er grænsen for salmonellakontrol nemlig 30 høns OVER 16 uger **, her tælles de daggamle kyllinger altså IKKE med. I 2013, da reglerne for salmonellakontrol blev ændret, blev der netop valgt antallet 30 ud fra grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold, men altså IKKE med kyllinger indregnet.

Denne groteske sag fra Haderslev viser igen at grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold er absurd lav når det drejer sig om høns, og heller ikke har nogen faglig begrundelse.

Fra statens side er der fastsat hvor mange dyr du må have af forskellige arter førend det i miljømæssig forstand bliver til erhvervsmæssigt dyrehold.

En måde at sammenligne antallet af dyr på tværs af arter er at bruge begrebet dyreenhed.

Eksempelvis svarer 167 høns til 1 dyreenhed, 2 heste er på tilsvarende måde 1 dyreenhed.

2 heste svarer i miljømæssig forstand til 167 høns.

Grænsen for et erhvervsmæssigt dyrehold er for heste 4 stk, så du må altså have 2 dyreenheder heste. For høns er grænsen 30 høns, der svarer i dyreenheder til 0,18!

Du må altså have mere end 10 gange så meget hest som høns inden det bliver erhvervsmæssigt.

For lige at gøre det ekstra grotesk, så tæller føl op til 12 måneder IKKE med i de maksimalt 4 heste, men kyllinger tæller med fra dag 1?

Det er helt ude af proportioner med denne lave grænse for hvor mange høns man må have, selv på ejendomme på landet, inden det skal være registreret som et erhvervsmæssigt dyrehold.

Haderslev (og Miljøstyrelsen) er godt i gang med at gøre det umuligt at have et fjerkræhold og være selvforsynende med æg og kyllinger, uden at skulle stille det helt store apparat med at det skal være erhvervsmæssigt dyrehold på benene!

Vi vil fra Frit Fjerkræ side kraftigt opfordre til at den meget lave grænse for erhvervsmæssigt dyrehold for høns ændres, så den afspejler den reelle miljøbelastning som grænserne for de andre dyrearter er indrettet efter.

Vi vil foreslå at den nuværende grænse på 30 stk. høns hæves til 100 stk. fjerkræ. Dette inkluderer også kyllinger. 100 stk. fjerkræ er nemlig præcis grænsen for hvornår ens dyr skal være registreret i det centrale husdyrregister, hvornår der skal vaccineres mod Newcastle Disease og foretages blodprøver mod fugleinfluenza. Dermed vil der være en fin sammenhæng. 100 stk. fjerkræ vil også gøre det muligt at være selvforsynende med fjerkræ uden at skulle have et erhvervsmæssigt dyrehold.

Vi vil også opfordre til, at det forældede begreb erhvervsmæssigt dyrehold afskaffes. Der er ingen der kan have et erhverv med 31 (eller 101) høns eller 2 køer eller 7 får i dagens Danmark. Begrebet erhvervsmæssigt dyrehold given igen og igen anledning til forvirring og bør derfor afskaffes. Et meget mere dækkende begreb kunne være at tale om et anmeldepligtigt dyrehold!

*https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/miljoeaktivitetsbekendtgoerelsen/4-ikke-erhvervsmaessigt-dyrehold/

** https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196288

 

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , , , ,