Stop regulativ for høns i Faxe kommune

Faxe kommune vil på torsdag ⅖ behandle et forslag om et regulativ for høns. Det synes en gruppe borgere i Faxe og Foreningen Frit Fjerkræ slet ikke om og vi har derfor sendt et brev til politikerne i Teknik og Miljøudvalget med opfordring til at stoppe det. Forslaget vil bla. andet medføre at høns ikke må gå frit på ens egen græsplæne, at der skal være strenge afstandskrav for gård og hus samt at fugle skal holdes i mørke i mange timer i døgnet!. . Som en kuriositet må der faktisk også være 9 haner i et hønsehold efter regulativet, men vi tror dog at dette det bunder i Faxe kommunes uvidenhed på hønseområdet.

Erfaringen fra andre kommuner er at regulativer skaber mere administration og sagsbehandling og opfordrer derfor Faxe kommune til at overveje om de virkelig ønsker det og samtidig pålægge deres borgere som ønsker at holde høns en masse unødigt bøvl! Fakta er at der er ganske få sager omkring høns rundt om i kommunerne og de få sager der er klares uden de store problemer med den allerede i dag gældende bekendtgørelse fra Miljøministeriet.

Forslaget i Faxe kan læses her

Nedenstående brev er sendt til politikerne i Teknik og Miljøudvalget

Kære politikere i Teknik og Miljøudvalget i Faxe kommune

Nedenstående borgere i Faxe kommune og Foreningen Frit Fjerkræ vil på det kraftigste opfordre til at tage det nye regulativ af bordet på udvalgsmødet på torsdag 2. maj.

I Frit Fjerkræ er det vores erfaring at regulativer medfører mere administration og der er faktisk overhovedet ikke brug for dem. Det gik op for politikerne i Haderslev kommune sidste år efter at vi i Frit Fjerkræ gik ind og fik aktindsigt i hvor få sager der egentlig drejer sig om.

 

Som et eksempel på at regulativer faktisk medfører MERE administration, vil vi gøre opmærksom på en nylig sag i Assens kommune, hvor regulativet foreskrev at hønsegård skulle ligge 2.5 m fra skel (ligesom forslaget i Faxe). En nabo klagede derfor over hønsegårdens placering, men den lå altså i skel ud til åbne marker og efter 15 måneders skriverier frem til tilbage, så fik hønseejeren dispensation. Uden regulativet var der slet ikke blevet nær så meget sagsbehandling!

Vi vil derfor opfordre til at også Faxe lader fornuften råde og dropper regulativet. Der er søgt om aktindsigt i sagerne fra Faxe kommune, men de når sandsynligvis ikke at komme inden udvalgsmødet og derfor opfordrer vi til at hvis ikke regulativet helt droppes, så udskydes det for at kigge på erfaringerne fra sagerne og tilpasse regulativet så det bliver brugbart og her vil det være på sin plads at inddrage personer med praktisk erfaring i det at holde høns!

Der er nemlig store problemer med forslaget som det er i dag. Nogle eksempler på det er nævnt her og viser at regulativet overhovedet ikke er gennembearbejdet.

  • Efter det nye regulativ vil det være tilladt med 9 haner! I forslaget står “Der må dog højst være 1 hane og 8 høns” I følge Dansk Sprognævn er høns “om dyr af arten uanset deres køn”. Vi er temmelig sikre på at det er ikke det som Faxe mener, men endnu et eksempel på at regulativer gør tingene værre.
  • Det nye regulativs krav om “indhegnet gård, der sikrer, at dyrene ikke kan færdes frit” er faktisk et angreb på den private ejendomsret! Står udvalget virkelig bag dette?
  • Efter det nye regulativ må man ikke længere have høns  til at gå frit i ens egen have og bekæmpe skadedyr!
  • Det er ikke klart hvorfor der skal være en voliere/indhegning i et udendørs fuglehold. Må man ikke længere have eksempelvis vagtler i drivhuse i Faxe kommune, for der er jo ikke nogen voliere til disse?
  • En formulering om at dyr skal holdes på egen grund vil være fuldt dækkende.
  • At bure, huse, indhegnede gårde og lignende, skal opføres mindst 2,5 m fra naboskel har som nævnt i sagen fra Assens medført langt mere administration end nødvendigt.
  • Det nærmer sig dyremishandling at kræve at “fuglene holdes inde i mørklagt hus fra kl. 2000 – 0700”! Om sommeren er det rigtig mange af de lyse timer som fuglene skal side i mørke. Miljøstyrelsens støjgrænser opererer med tidsrum fra 22-07 og her bør Faxe kommune i det mindste følge Miljøstyrelsens tidsrum eller ændre det til fra solnedgang til 7.00. Vi er fuld af forståelse for at der skal tages hensyn til naboer, men det her er langt over grænsen!

Vi vil derfor opfordre til at hvis det fastholdes at der skal være et regulativ i Faxe, så  er det bydende nødvendigt at det tilpasses, så det er muligt at holde høns på en ordentlig måde!

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , , ,