Hønsetyfus hos fasaner i Ringsted. Kom smitten med rugeæg fra Frankrig?

Fødevarestyrelsen udsendte 7. juni en advarsel om at holde øje med hønsetyfus i fjerkræbesætninger. Det skete efter 2 udbrud i fasanbesætninger ved Ringsted. Besætningerne har samme ejer og kyllingerne er udruget på samme sted. Frit Fjerkræ har fået aktindsigt i det første udbrud.

Aktindsigten viser at fasanæggene oprindeligt stammer fra Frankrig, de blev leveret til en anden besætning (med samme ejer) hvor de blev ruget ud og daggamle kyllinger flyttet til den ramte besætning. Sundhedstilstanden hos voksne fasaner og 1 uge gamle fasankyllinger i den besætning hvor de blev udruget er normal i slutningen af maj, men 6. juni blev der konstateret hønsetyfus i denne besætning også.

Fasanerne begyndte at dø som 5 dage gamle. Ingen diarre observeret, de er velnærede og fjerdragten er pæn, også hos de døde fugle. Fasankyllingerne blev indsat i 4 rengjorte og desinficerede kyllingehuse, har været holdt indendøre og uden kontakt til vilde fugle.

Der er indkøbt nogle daggamle hanekyllinger hos et rugeri til at gå sammen med fasanerne. De er også ramt af dødsfald. Ingen fjerkræ eller æg er solgt fra besætningen.

Det er hønsetyfus af typen Salmonella pullorum der er konstateret hos fasanerne. Det er den type som “optræder næsten udelukkende i akut form hos helt unge kyllinger” hvilket passer meget godt med at det er 5 dage gamle fasankyllinger.

Hønsetyfus har ikke været konstateret i Danmark siden 2010, men op igennem 00’erne var der 2-5 udbrud om året i Danmark. Frankrig (hvor æggene stammer fra) har ikke konstateret udbrud siden 2011. I vore naboland har Sverige haft det i 2017 og Polen i 2016.

Vi vil i Frit Fjerkræ også opfordre til at være opmærksom på øget dødelighed blandt dine fjerkræ og specielt hvis det er små kyllinger. Vær opmærksom hvis der er fasaner i nærheden, men der er ingen grund til panik. Følg Fødevarestyrelsens råd og tag kontakt til en dyrlæge hvis du oplever øget dødelighed.

Men vi vil også påpege risikoen for import af sygdomme med den store import af fasaner der sker både som levende fasaner og som rugeæg. De kommer hovedsageligt fra Frankrig og Polen. Der importeres ca. 150.000 levende fasaner om året og 260.000 rugeæg (2015 tal). Det er ikke første gang at der er kommet hønsetyfus til Danmark via import af fasanrugeæg. Det skete også i Sønderjylland i 2006 med illegalt importerede rugeæg.

Heldigvis er der ikke leveret fasaner videre fra besætningerne ved Ringsted og de er heller ikke sat ud i naturen. Det fremgår dog ikke om der er leveret flere fasanæg til andre besætninger i Danmark sammen med leverancen fra Frankrig eller om der er kommet æg fra samme besætning senere. Vi vil kraftigt opfordre Fødevarestyrelsen til at følge op på om der er leveret flere rugeæg til Danmark i samme sending eller eventuelt senere fra samme besætning i Frankrig og informere om risikoen ved dette.

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,