Stalddørssalg, nye guides fra Fødevarestyrelsen. Der er stadig plads til forbedringer

I foreningen Frit Fjerkræ er vi glade for at Fødevarestyrelsen har gjort det mere overskueligt at se hvilke regler der er gældende når man vil sælge æg og fjerkræ fra stalddøren.

 

Fødevarestyrelsen skriver selv “Fødevarestyrelsen oplever stor interesse for at sælge hønseæg og kød fra egen stalddør eller gårdbutik.” Det samme gør vi i foreningen Frit Fjerkræ og det er meget glædeligt.

I Danmark er det dog stadig sværere og mere kompliceret at sælge lokalt ved stalddøren end i vore nabolande. I både Tyskland og Sverige er det langt lettere og i Frit Fjerkræ vil vi opfordre til Fødevarestyrelsen og Folketingets Fødevareudvalg kigget på de lande og overvejer om ikke vi kunne ændre reglerne i Danmark så endnu flere kunne få glæde af at købe og sælge ved stalddøren.

Eksempelvis så er grænsen for salmonellakontrol ved ægsalg langt højere i Sverige. Her skal besætninger under 200 høns slet ikke salmonellakontrolleres men må sælge ved stalddøren uden kontrol. I Danmark er grænsen 30 høns (og så må man kun sælge til en kendt kundekreds, ikke med et skilt ved vejen). I Frit Fjerkæ så vi gerne samme regler som i Sverige på det her område

Danmark er også et af de eneste lande som kræver at æg opbevares koldt. Dette er faktisk i modstrid med EU’s forordninger. Vi så gerne at det blev lavet om, så vi i Danmark var på linje med resten af EU. Det er ikke nødvendigt at opbevare spiseæg koldt.

Vi så også gerne at det blev langt lettere at få godkendt æg fra racehøns til salg ved stalddøren. I dag kræves der en dyr blodprøve som afholder rigtig mange fra at gå igang. I Frit Fjerkræ mener vi at salmonellatesten på æggene må være fint tilstrækkeligt og det så vi meget gerne gennemført.

Vi så også gerne en bagatelgrænse for slagtet fjerkræ, på samme måde som det er muligt at sælge æg uden salmonellakontrol hvis man har færre end 30 høns. Vi så gerne de samme regler for slagtet fjerkræ, så det var muligt at sælge/forære en slagtet kylling til naboen.

Disse ændringer kunne få endnu flere til at sælge lokalt ved stalddøren og det så vi meget gerne i Frit Fjerkræ.

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , , , ,