Indsigelse mod regulativ for høns og fugle i Fredericia kommune

Vi har i Foreningen Frit Fjerkræ har sendt følgende indsigelse til Teknikudvalget i Fredericia Kommune på baggrund af forslaget om nyt regulativ omtalt her
Kære Teknisk Udvalg i Fredericia

Vi vil fra Foreningen Frit Fjerkræ opfordre jer til at udsætte beslutningen om et regulativ for høns og andre fugle og indgå i dialog med foreninger, hønse- og fugleholdere i Fredericia kommune.

Vi har bedt om aktindsigt i de sager der har været i Fredericia Kommune, men når nok ikke få dem inden mødet i Teknisk Udvalg onsdag 18/9, så derfor vil vi kraftigt opfordre til at beslutningen bliver udsat så erfaringerne fra disse sager kan indgå i behandlingen af regulativet

Vi har i Frit Fjerkræ erfaring med regulativer fra andre kommuner og været i dialog med forvaltninger. Eksempelvis ville Haderslev også indføre et regulativ, men da de så hvor få sager det drejede sig om, så droppede de planerne om et regulativ. Vi kan også se fra andre kommuner at regulativer faktisk skaber MERE arbejde for forvaltningen, det medfører misforståelser blandt borgerne som forvaltningen må bruge tid på at redde ud. En del klagere tror at regulativet gælder, selv om det drejer sig om hønsehold i landzone og forvaltningen bruger meget tid og tilsyn på at overbevise klagerne om at regulativet ikke gælder og klagerne bliver afvist. Disse tunge sager er typisk i kommuner med regulativer, men ikke i kommuner uden regulativer.

Vi vil gerne understrege at Miljøaktivitetsbekendtgørelsen giver forvaltningen mulighed for at gribe ind i de ganske få tilfælde hvor der er problemer. Regulativet i sin nuværende udformning vil derimod sætte skrappe regler for alle og “straffe” en hel masse hønse- og fugleholdere på nogle ganske fås bekostning.

I forhold til det forslag om regulativ der er offentliggjort er der flere problematiske ting.

Der er en del landsbyer, som er i byzone, men hvor det er helt naturligt at holde haner og avle kyllinger. Det vil fremover ikke være muligt i Fredericia uden at søge dispensation.

At man ikke må holde ænder i byzone er der ingen faglig baggrund for. Eksempelvis moskusænder larmer ikke, da de er stumme og de bruges mange steder som dræbersneglebekæmpere.

Begrænsningen på 10 høner/fugle er også helt hen i vejret. Her burde de i stedet tages udgangspunkt i forholdene (som miljøaktivitetsbekendtgørelsen også giver mulighed for). Der er meget stor forskel på en høne på 4 kg og eksempelvis vagtler på 50 g, men efter regulativet må man kun have 10 vagtler også? Det samme er tilfældet med andre småfugle. At begrænse antallet til 10 giver ikke rigtig mening ude i virkeligheden!

Dette er bare nogle af de problematiske ting i regulativet og derfor vil vi som nævnt opfordre jer til at udsætte beslutningen om regulativet og gå i dialog med hønse- og fugleholdere så det også fremover bliver muligt at holde høns og andre fugle i Fredericia på en måde der både tilgodeser hønse- og fugleholderne samt deres naboer.

—-
Der er en del landsbyer som er by-zone i Fredericia kommune som det fremgår af kortet.

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,