Handlede Fødevarestyrelsen korrekt efter fund af fugleinfluenza på dyrelegepladsen “Dyren” i Valby?

HVORFOR SKULLE HØNSENE AFLIVES, NÅR DET IKKE VAR TVINGENDE NØDVENDIGT?

HVORFOR BLEV DER IKKE OPRETTET ZONER RUNDT OM UDBRUDDET SOM DER NORMALT BLIVER?

HVORFOR VAR HØNSENE IKKE “FJERKRÆ”?

Den 6. februar blev alle volierefugle og høns aflivet på dyreplegepladsen “Dyren” i Valby ved København, efter udbrud af fugleinfluenza i “Dyrens” volierefugle. I alt 35 fugle og høns blev aflivet af dyrlæger fra Fødevarestyrelsen, men var håndteringen af sagen efter fundet af fugleinfluenza på dyrelegepladsen helt efter bogen? Det stiller foreningen Frit Fjerkræ spørgsmålstegn ved, efter vi har fået aktindsigt i sagen.

HVORFOR SKULLE HØNSENE AFLIVES?

“Dyren” havde både volierefugle og høns, som gik hver for sig, langt fra hinanden. Hønsene gik i en lille lukket gård med fast tag over, og havde gjort det lige siden det blev påbudt. Volierefuglene blev aflivet efter konstatering af fugleinfluenza hos undulater og parakitter, hvorimod hønsene kunne skånes, hvis de blev testet negative, men Fødevarestyrelsen undlod at teste hønsene og aflivede samtlige høns, selvom det måske kunne have været undgået. Bekendtgørelsen om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza § 22 giver Fødevarestyrelsen mulighed for dette!

Personalet på “Dyren” blev ikke oplyst om muligheden for at skåne hønsene. Ingen høns var døde, syge eller udviste på nogen måde symptomer, så der er god grund til at tro, at hønsene ikke var smittet med fugleinfluenza. Det er kritisabelt at Fødevarestyrelsen undlod at teste hønsene og undlod at informere om muligheden for at hønsene kunne blive skånet, hvis hønsene blev testet negative for fugleinfluenza. Tværtimod fik personalet direkte besked om at der var ingen vej udenom at hønsene skulle aflives.

HVORFOR BLEV DER IKKE OPRETTET ZONER?

Der oprettes normalt (sikkerheds)zoner rundt om en inficeret fjerkræbesætning, men der blev ikke oprettet zoner rundt om “Dyren”. Fødevarestyrelsen skriver om den manglende zone: “Ved smitteudbruddet i ungdomsklubben i Valby oprettes dog ikke zoner, da fuglene holdes i et mindre dyrehold, og klubben ligger i et boligområde.”

Det er simpelthen noget vrøvl og grebet ud af den blå luft!

I bekendtgørelsen om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza § 28 står der: “Hvis der ikke er fjerkræ på bedriften, kan Fødevarestyrelsen undlade at oprette zonerne”. Så det har intet at gøre med, at klubben ligger i et boligområde. Fødevarestyrelsen kan undlade at indføre zoner, hvis der ikke er fjerkræ på bedriften, men der var jo høns på “Dyren”! Er høns ikke fjerkræ? Hønsene lagde æg som helt normale høns gør og de kunne fint spises, så efter alle normale betegnelser går de ind under betegnelsen fjerkræ! 

I aktindsigten skriver dyrlæger fra Fødevarestyrelsen i mails konsekvent

“Smitte med HPAI H5N8 i mindre fugle-/fjerkræhold i Folehavens Ungdomsklub, Valby”

Alligevel har Fødevarestyrelsen simpelthen valgt at definere hønsene som “andre fugle end fjerkræ”!

DET HANDLER OM DEN DANSKE FJERKRÆEKSPORT

Fødevarestyrelsen har indberettet til OIE (Verdensorganisationen for dyresundhed), at der ikke blev oprettet zoner, da fugleholdet bestod af  “andre fugle end fjerkræ” i en ungdomsklub, og dermed blev brugt til undervisningsformål. 

Ved at definere hønsene som “andre fugle end fjerkræ”, kunne Fødevarestyrelsen altså undlade at oprette zoner, men vigtigst for Fødevarestyrelsen er, at andre lande dermed ikke kan indføre restriktioner for den danske eksport af fjerkræ på baggrund af udbruddet i “andre fugle end fjerkræ”. Det er derfor en klar fordel for fjerkræerhvervet at definere hønsene i “Dyren” som ikke-fjerkræ, for så tæller dette udbrud ikke med i statistikken over udbrud af fugleinfluenza i danske fjerkræbesætninger! 

Ved at hønsene blev defineret som “ikke-fjerkræ” betød det dermed også, at hønsene ikke blev testet. Fødevarestyrelsen turde/ville øjensynligt ikke teste dem, da de ikke ville løbe risikoen for at de måske var syge, og indberetningen til OIE dermed ville være anderledes. Det er den fremgangsmåde Fødevarestyrelsen tidligere har sagt de har brugt, tilbage i 2006 og 2016. 

DER ER ALTID FLERE SIDER AF SAMME SAG

Læren af denne sag er, at Fødevarestyrelsen er ligeglade med om dyrene er syge, de vil have dem aflivet uden at tage højde for, at der rent faktisk er mulighed for at undlade aflivning af dem.

Læren er også, at hvis du har hobbyhøns skal du blot fastholde, at det er til undervisningsformål, kælehøns, ja; alt muligt, for så vil et udbrud ikke påvirke fjerkræerhvervet, og der vil ikke blive oprettet “besværlige” zoner rundt om udbruddet.

Allerede da udbruddet på “Dyren” blev kendt, undrede vi i Frit Fjerkræ os over, at hønsene blev aflivet og der ikke blev oprettet zoner. Vi spurgte pressen om de havde interesse i sagen, men ingen, ikke engang den lokale ugeavis, ønskede at stille spørgsmål til Fødevarestyrelsen om håndteringen af sagen. Alle foretrak at kopiere Fødevarestyrelsens pressemeddelelse og ikke lave selvstændig, opsøgende journalistik. Godt at vi har sociale medier, så vi kan få belyst flere sider af denne sag og få sat spørgsmålstegn ved Fødevarestyrelsen. Det har pressen tilsyneladende ingen interesse i!

Bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1444

Indberetning til OIE https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=38212

 

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,