Hønsefoder og gulerødder

Den dag hønsene ikke længere måtte få gulerodstoppe og andre gode levninger fra husholdningen. Tanker om unødige regler for små hønsehold i Danmark.

I hundredevis af år har vi fodret vores høns i baghaverne med levninger fra køkkenet. Gulerodstoppe, kartoffelskræller, en slat kold risengrød eller resten af æblekagen fra søndagskaffen, er alt sammen blevet omsat til gode friske æg, i stedet for at ende på forbrændingsanlægget, når hønsene i baghaven har fået serveret levninger fra køkkenet.

Sådan er det ikke længere. I dag er det udelukket at anvende nogen former for levninger fra husholdningen som supplement til hønsenes foder. Det har EU besluttet i deres såkaldte biproduktforordning, hvori der står at man ikke må anvende ”affald” som fodermiddel, og der skelnes ikke mellem stødte æbler, havregrød eller resterne af frikadellerne med sovs og kartofler. Alt hvad der kommer fra husholdningen og ikke er produceret som hønsefoder, må ikke anvendes. Du må selvfølgelig gerne give resten af din æblekage til moster Karen eller lave klatkager af risengrøden, du må bare ikke fodre dine høns med ”affaldet”. EU og Fødevarestyrelsen begrunder forbuddet med ” Fodring med inficeret køkken- og madaffald har været årsag til udbrud af fx svinepest og mund-og klovesyge i udlandet. Inficerede fødevarer, som ikke er farlige for mennesker, udgør en stor trussel mod dyrene. Udbrud af fx svinepest vil have alvorlige eksportmæssige konsekvenser for Danmark med meget omfattende eksporttab.”

Svinepest? Mund- og klovesyge? Eksport? Der er her kæden hopper helt af. Små besætninger, fx stalddørssalg, er i forvejen underlagt meget skrappe krav til løbende test af både dyr og æg. Salget må kun finde sted lokalt, det vil sige, at eksport aldrig vil komme på tale. Tværtimod er der tale om handel direkte fra stalddør til slutforbruger. Udover det, bør reglerne slet ikke have nogen form for indflydelse på private hønsehold. Hvordan kan tre høns i haven, der får grøntsagsrester bringe eksporten i fare? Hvordan skulle de få svinepest? Noget hænger ikke sammen her.

De strenge krav har også ramt flere økologiske besætninger og gourmetrestauranter, der har haft en slags ”byttehandel”, hvor restauranten har modtaget æg og økologen har fået grøntsagsrester og brød med hjem fra restauranten, til at fodre hønsene med. Det har Fødevarestyrelsen sat en stopper for, og udstukket bøder og sure smileys, da restauranterne skal være godkendt som fodervirksomhed, før de må samle gulerodstoppe og daggammelt brød ind. Økologerne er blevet ramt på den måde, at de går glip af flere hundrede kilo udmærket grovfoder til hønsene. Restauranterne må gerne selv anvende ”affaldet” i restauranten, fx kan de bruge porretoppe og selleriskræller til at koge fond af, og daggammelt brød kan males til rasp eller laves om til brødcroutoner, men de gode sager må altså ikke anvendes til hønsemad.

Foreningen Frit Fjerkræ vil gerne have lempeligere krav til små besætninger og hønsehold. En bagatelgrænse for antal af høns i besætningen før lovgivningen træder i kraft og/eller segmentering, altså adskillelse af erhverv og private hønsehold, så et evt. sygdomsudbrud hos en privat hønseholder ikke vil kunne påvirke eksporten, ville være oplagte muligheder for lempelse af de skrappe krav, der ikke gavner nogen som helst, ud over storindustrien.

Så længe den nuværende lovgivning er gældende, smides der tonsvis af gode, brugbare rester fra husholdningerne ud landet over, som ville gøre meget bedre gavn hvis de blev anvendt som hønsefoder. Et sandt spild af mad, som er helt unødvendigt. Det er på tide at se på overflødige regler der er ude af trit med virkelighedens verden, fx at fodre sine høns i haven med en håndfuld krummer fra morgenbordet, uden at være kriminel.

Mennesket har holdt høns i tusinder af år. Hønsene har altid været med til at omsætte det vi ikke selv kan spise til friske æg, og det er der en god mening med. Selvfølgelig skal vores høns fodres på fornuftig vis, og ikke ukritisk fodres med alt hvad der ellers ville ryge i skraldespanden, men vi mener det er oplagt at anvende grøntsagsskræller, levninger af vegetariske måltider og brød som fodermiddel til høns i små besætninger, der leverer æg og kød fra stalddøren, samt i private hønsehold.

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: ,