Opfordring til at droppe nyt bureaukratisk og overflødigt regulativ for fugle og fjerkræ i Haderslev kommune

3 foreninger,  Danmarks Gåse-, Ande- og Kalkunavlerforening, Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl og Frit Fjerkræ har sammen sendt nedenstående mail til udvalg for Plan og Miljø i Haderslev kommune.

Se også aktindsigten fra Haderslev kommune.


Kære udvalg for Plan og Miljø i Haderslev kommune

I har for nylig vedtaget at sende et nyt regulativ omkring fugle- og fjerkræhold i høring.

Vi vil fra:

  • Danmarks Gåse-, Ande- og Kalkunavlerforening, Teddy Jakobsen,

  • Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, Niels Rasmussen,

  • Frit Fjerkræ, Finn Jensen

kraftigt opfordre jer til at undlade at sende dette regulativ i høring. Vi har fået aktindsigt i de sager der har været i de seneste tre år og dette forslag til regulativ er helt ude af proportioner! Der har i de seneste tre år været ni (9!) henvendelser. Langt de fleste af disse ni sager er meget små sager, der er løst med en telefonopringning og/eller en mail.

Forvaltningens begrundelse for at indføre et nyt kompliceret regelsæt og forskrift er, at det tidligere regulativ “ofte kan give besværligheder, når Teknik og Miljø skal vurdere på forholdene vedrørende fjerkræ- og fuglehold.” Dette er faktuelt forkert. Forvaltningen skriver selv at de har 10-20 sager om året, men det rigtige tal er to til fire, hvilket er en markant overdrivelse fra forvaltningens side, og viser at forvaltningen blæser tingene op til mere end de er,

Alle ni henvendelser er beskrevet til sidst i denne mail, og ved gennemlæsning fremgår det tydeligt, at der ikke er store problemer på dette område.

Vi opfordrer hermed Haderslev Kommune til at droppe forslaget, fordi det er bureaukratisk, uigennemskueligt, har et ulovligt gyldighedsområde, på flere punkter direkte er i modstrid med god anvendt praksis inden for fjerkræhold, vil være til skade for dyrevelfærden og vil gøre det umuligt at holde fjerkræ under naturlige forhold.

De meget specifikke antal for hvor mange fugle/fjerkræ der må være inden det betragtes som erhvervsmæssigt dyrehold, virker til at være tilfældigt udvalgt og har intet med miljøbelastningen/gødningsbelastningen at gøre, som jo er det som burde tælle. Tallene savner en faglig begrundelse.

Hvis I på trods af de dokumenterede få henvendelser omkring fugle- og fjerkræhold stadig fastholder at der skal bruges ressourcer i Haderslev kommune på et lave et nyt regulativ, vil vi foreslå at der samarbejdes med os, og tages udgangspunkt i regulativer der fungerer ganske glimrende i andre kommuner. Vores udgangspunkt er, at der skal skabes rimelige forhold for både dem der holder fugle og fjerkræ, og sandelig også for deres naboer, og at forskriften skal holdes på et forståeligt og ikke kompliceret niveau.

Vi håber på at I vil indse det fornuftige i at undlade at sende dette regulativ i høring, og i stedet for indgå dialog og samarbejde.

Vi står meget gerne til rådighed.

Med venlig hilsen

Danmarks Gåse-, Ande- og Kalkunavlerforening,

Teddy Jakobsen

 

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl,

Niels Rasmussen

 

Frit Fjerkræ,

Finn Jensen

 

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , ,