De glemte æg

De glemte æg

Flensborg Avis skriver 7. januar 2019 at der er 4 typer æg på markedet, nemlig buræg, skrabeæg, frilandsæg og økologiske æg, men der er rent faktisk en femte type æg, som næsten altid glemmes og overses, som Flensborg Avis også gør sig skyldig i her. Æg fra små hobbyhold/stalddørssalg/havehøns. Det er et reelt alternativ til de 4 andre typer æg for rigtig mange mennesker, faktisk er cirka 7% af de æg der spises i Danmark de “glemte æg”, dvs. æg fra private husholdninger eller stalddørssalg.

Heldigvis er interessen for æg fra små hønsehold stærkt stigende, primært fordi forbrugerne i højere grad end hidtil ønsker æg og kød fra dyr med høj dyrevelfærd, og fordi flere og flere ønsker at handle lokalt.

Den danske Fødevarestyrelse har heldigvis lyttet til Frit Fjerkræ forslag om at ændre på salmonellakontrollen for stalddørssælgere, så den fremover bliver baseret på samme metode som bruges hos store besætninger. Det betyder, at det fra 1. januar er blevet væsentlig billigere at få foretaget salmonellakontrol, hvilket formentlig vil styrke salget af æg fra de mindste besætninger, og få flere små producenter til at åbne et stalddørssalg..

I forbindelse med artiklen om æg i Flensborg Avis, er der desuden anvendt et helt misvisende billede af høns på en økologisk gård. Den type høns der er på billedet er nemlig så godt som umuligt at få godkendt til æglæggere til et stalddørssalg!
I Danmark er det stadig alt for besværligt og dyrt at få godkendt ganske almindelige racehøns som æglæggere til et stalddørssalg. Fødevarestyrelsen holder desværre stædigt fast i, at æg fra et stalddørssalg med racehøns, skal godkendes via æg og blodprøver fra hele besætningen, inkl. haner og ungdyr der ikke er i æglægning. I Frit Fjerkræ arbejder vi på at få Fødevarestyrelsen til at ændre reglerne på området omkring brug af racehøns til stalddørssalg, så æg fra racehøns kan godkendes til et salmonellakontrolleret stalddørssalg, baseret på gødningsprøver. Vi skal beskytte vore gamle husdyrracer, så det vil være sund fornuft at ændre lovgivningen, så fx dansk landhøne, sussex eller italienere kan anvendes som æglæggere til et stalddørssalg. I dag anvendes udelukkende såkaldt hybridracer fra godkendte rugerier, som æglæggere til et stalddørssalg.

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , , ,