Hvad har stalddørssalg af slagtede kyllinger med honning og muslinger at gøre?

Hvad har stalddørssalg af slagtede kyllinger med honning og muslinger at gøre?

Åbenbart en del.

Fra nytår 2021 er reglerne for salmonellagodkendte æg fra race- og andre høns som tidligere omtalt blevet ændret så det bliver lettere og billigere. Derudover bliver det også billigere for slagtekyllinger. Antallet at salmonellaanalyser reduceres fra fem til to prøver pr. prøverunde for slagtekyllingeproducenter med højst 500 slagtekyllinger, som leverer dyr til slagteri. En anden regelændring er at det bliver tilladt at vogterhunde kan gå sammen med høns og kyllinger. Noget som har været efterspurgt at en del med mobile hønsehuse.

I samme ombæring skulle der også blevet indført andre ændringer for små producenter/stalddørssælgere.

  • Antallet af æg der må sælges som stalddørssalg øges fra 100.000 æg til 312.000 æg per år.
  • Antallet af fjerkræ der må sælges som stalddørssalg øges fra 500 stk til 2000 stk per år.
  • Det bliver muligt at få hjælp udefra (mobile slagtere) til slagtning af egne fjerkræ (og kaniner) i forbindelse med stalddørssalg
  • Det bliver ikke nødvendigt at oprette en detailvirksomhed for at lovligt udtage indvolde af slagtede dyr (primært mindre bureakrati)
  • Det bliver muligt for kunderne at genbruge æggebakker i stalddørssalg

MEN….

Bekendtgørelserne, som indeholder disse ændringer, er sendt til notifikation hos EU-Kommissionen og de andre medlemsstater og de er kommet med en udførlig udtalelse, som betyder at de nye bekendtgørelser tidligst må træde i kraft 25/2 2021.

Her er det så at honning og muslinger kommer ind. For EU-Kommissionen har ikke haft bemærkninger til de ting som ændres, men udelukkende til indhold, der allerede er gældende. Det er nogle bemærkninger omkring honning og noget om stalddørssalg af muslinger!

Det er dybt underligt at helt uvedkommende emner, som allerede er gældende, kan udsætte  nye og meget efterspurgte ændringer!

På nuværende tidspunkt er det uklart hvornår ændringerne træder i kraft, for Danmark har en generel regel om at bekendtgørelser træder i kraft 1/1 og 1/7, så selv om bekendtgørelserne ifølge EU må træde i kraft 25/2 2021, så kræver en dansk dispensation  fra de normale procedurer hvis det skal ske inden 1/7 2021.

Den gode nyhed er så at selv om det muligvis bliver op til ½ år forsinket, så kan vi regne med at de ændringer kommer igennem. Det er specielt det øgede antal af æg og slagtet fjerkræ, samt muligheden for at få hjælp udefra til slagtning der vil gøre det mere attraktivt at være stalddørssælger. I Frit Fjerkræ er vi (trods alt) glade for at det stadig går den rigtige vej for de små producenter.

Høringsvarene til bekendtgørelserne viser også klart hvilke organisationer der bakker op om stalddørssalg og mere liv på landet og dem der er modstandere af ændringerne. Ikke overraskende er det Økologisk Landforening og Frit Fjerkræ der gerne havde set ændringerne gå længere og henviser bla. til lempeligere regler i Sverige, mens Landbrug & Fødevarer er modstandere af ændringerne.

Se notat fra Fødevarestyrelsen her https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64174 og https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64177

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , , ,