Enklere procedure for salmonellagodkendte æg fra race- og andre høns!

I denne trælse vira-tid (fugleinfluenza og corona) er der dog også gode ting. Fra nytår bliver det billigere og lettere at få lov til at sælge salmonellagodkendte æg fra race- og andre høns!

BEK nr 1818 af 02/12/2020, Konsumægsbekendtgørelsen træder nemlig i kraft fra nytår 2021. 

Men først et lille historisk tilbageblik.

Tilbage i 2013 var der en del personer med udgangspunkt i Dansk Fjerkræ Forum (https://fjerkrae.dk/prod/) der sendte (ruge)æg til medlemmer af Folketingets Fødevareudvalg for at gøre opmærksom på det tåbelige i at man ikke måtte sælge/forære overskudsæg væk. 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/politikere-faar-aeg-med-posten

https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/tjekmad/art5449115/Ulovligt-Henriette-sender-bl%C3%A5-%C3%A6g-til-politiker

Det virkede! På et møde 3/6 2016 blev det muligt at sælge/forære æg uden salmonellakontrol til en kendt kundekreds, hvis der er mindre end 30 høns i besætningen. Det er dog ikke tilladt er reklamere med salg eller have det som decideret stalddørssalg.

https://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Nyhedsfiler/Loesning_vedtaget_paa_moede_den_3__juni_2013_DOK537807.pdf

Lidet kendt er dog at på samme møde blev det også for første gang muligt at få godkendt et “rigtigt” stalddørsalg af æg fra høns, hvor dyrene IKKE stammer fra et godkendt rugeri eller registreret opdræt og at kunne sælge æg fra besætninger større end 30 høns. Indtil nu havde det slet ikke været en mulighed. Dog var det meget dyrt at få godkendt en sådan besætning. Der skulle indsendes æg fra alle æglæggende høner og der skulle tages blodprøver af alle haner og ikke-æglæggende høner og det skulle Fødevarestyrelsen stå for. Det resulterede desværre i at næsten ingen har benyttet sig af den mulighed indtil nu.

Også i 2013 ændrede salmonellakontrollen sig for de store besætninger (mere end 500 høns) sig fra kontrol af æg til kontrol af sokkeprøver (En prøve af gødning opsamlet under rundgang i stalden). Det er en meget billigere måde at kontrollere for salmonella på end at kontrollere æggene, men mærkværdigvis var det kun de store besætninger der fik lov til at få det billigere?

I 2017 foreslog vi i Frit Fjerkræ at disse regler også blev indført for de små besætninger og det blev gennemført fra 1/1 2019 og gjorde dermed salmonellakontrollen væsentlig billigere for stalddørsbesætninger. https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/MOF/bilag/224/1850325.pdf

Vi foreslog dengang at godkendelsen af høns fra ikke-godkendt rugeri i samme ombæring blev lavet om til også at basere sig på sokkeprøver og gå væk fra de dyre blodprøver og æggeprøver, men det blev afvist dengang.

Det er den ændring der nu kommer igennem fra 1/1 2021! Nemlig at fremover kan (race)høns godkendes til stalddørssalg af konsumæg ved at lave 2 sokkeprøver med 14 dages mellemrum. Den første prøve skal laves af Fødevarestyrelsen, men den efterfølgende (og den normale kontrol) laves af ejeren selv. Vi har i Frit Fjerkræ fået oplyst at prisen for den prøve der laves af Fødevarestyrelsen vil være ca. 2468 kr. Denne pris er beregnet ud fra et startgebyr på 648 kr. og en halv times tilstedeværelsestid på 1820 kr. Det er stadig en betragtelig omkostning, men dog lavere end tidligere.

At Fødevarestyrelsen skal stå for den første sokkeprøve kan vi ikke rigtig se ideen i. Vi vil såmænd gerne lave en instruktionsvideo, hvis Fødevarestyrelsen er betænkelig ved om ejeren selv kan lave en sokkeprøve. Vi vil selvfølgelig arbejde (videre) på at få det ændret, så også den første prøve kan laves af ejeren selv og dermed komme af med det “startgebyr”. På samme måde som vi også gerne så at grænsen for gebyret for fjerkræ i det Centrale Husdyrregister blev hævet fra det absurd lave niveau på 10 stk til 500 stk som er den grænse der ellers bruges for høns!

Men som det fremgår af denne lange historie, så er det en langstrakt proces at få reglerne lavet om. Men det går dog den rigtige vej og det vil vi i Frit Fjerkræ arbejde for at det bliver ved med.

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , , , ,