Forslag til ny salmonellakontrol for stalddørssalg af æg

I Frit Fjerkræ har vi kigget på reglerne for salmonellakontrol af spiseæg fra små besætninger. Vi mener at der er plads til forbedringer og de små besætninger bliver forskelsbehandlet i forhold til de større besætninger som reglerne er i dag!

Vi har derfor foreslået Fødevarestyrelsen at kontrollen ændres på samme måde som den skete i 2013 for de større besætninger til at være bakteriologiske prøver (gødning) istedet for serologiske (æg). Der er simpelthen for mange falske positive prøver fra æg. Altså prøver som viser at der er salmonella, men hvor den opfølgende test viser at der alligevel ikke var salmonella.

I 2016 og 2017 var der i alt 29 mistanker ud fra kontrollen med æg. I ingen (nul) af tilfældene viste en efterfølgende test med gødningsprøver at der var salmonella i besætningen. 22 af de mistænkte besætninger blev testet og de blev fundet negative for salmonella. (De resterende 7 besætninger opgav stalddørssalget og blev derfor ikke testet yderligere).

Ydermere vil et skift til gødningsprøver i næsten alle tilfælde være billigere for stalddørsproducenten. Samtidig kan det undgås at producenter unødigt sættes under offentligt tilsyn og skal betale for at FVST kommer ud og foretager sokkeprøver efter falske positive prøver.

Der er også grund til at kigge på reglerne for godkendelse af høns der IKKE stammer fra registrerede rugerier (racehøns). De skal i dag også testes med blodprøver og æg. Men hvis en besætning tester positiv, så testes den igen med gødningsprøver. Derfor foreslår vi derfor at det usikre mellemled med serologiske prøver (æg) springes over og der udelukkende bruges gødningsprøver. Det vil nemlig gøre det mere økonomisk overkommeligt at få godkendt en besætning til stalddørssalg og dermed forhåbentlig flere vil bruge racehøns i stalddørssalg.

Forslaget fra Frit Fjerkræ er sendt til Fødevarestyrelsen og til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. 

Vi vil presse på for at det bliver gennemført hurtigst muligt.

Forslag til ny salmonellakontrol for stalddørssalg af æg

I Danmark er der et kontrolprogram for salmonella i hønseflokke der lægger spiseæg som sælges. Frem til 2013 var det æg der skulle indsendes til kontrol, men i 2013 blev salmonellakontrollen for de store besætninger (over 500 høns) ændret. Før 2013 blev æggene indsendt og kontrolleret for salmonella (serologiske prøver), men efter 2013 er det nu i stedet prøver af gødningen (sokkeprøver) der udtages og analyseres (bakteriologiske prøver) for at teste om hønsene og dermed æggene har salmonella. Baggrunden er at der var rigtig mange falske positive prøver, når det var æggene der blev testet, og den efterfølgende kontrol med sokkeprøver og bakteriologiske prøver viste at hønsene IKKE havde salmonella.

For små besætninger (under 500 høns) der leverer direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg) er reglerne uændret. Her er det stadig æggene der kontrolleres.

Info om salmonellakontrol fra Fødevarestyrelsen

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/%C3%86g.aspx

Vi har i Frit Fjerkræ fået aktindsigt i kontrollen og der er mange falske positive prøver for de små besætninger, som det også var tilfældet for de store besætninger indtil ændringen i 2013. I 2016 og 2017 var der i alt 29 mistanker ud fra kontrollen med æg. I ingen (nul) af tilfældene viste en efterfølgende test med sokkeprøver at der var salmonella i besætningen. 22 besætninger blev testet og de blev fundet negative for salmonella. De resterende 7 besætninger opgav stalddørssalget og blev derfor ikke testet yderligere.

Vi foreslår derfor at salmonellakontrollen for de små besætninger ændres til sokkeprøver, på samme måde som det skete for de store besætninger i 2013. På den måde kan falske prøver undgås uden at fødevaresikkerheden forringes.

I dag skal der indsendes æg hver 18. uge. I Frit Fjerkræ foreslår vi at der indsendes sokkeprøver dobbelt så tit, hver 9. uge. Disse prøver kan også dække salmonellakontrollen af slagtekyllinger, hvis de går sammen med de æglæggende høner.

Samtidig foreslår vi at de serologiske prøver i Bilag 3, der omhandler godkendelse af flokke der ikke stammer fra registreret rugeri, også falder væk og godkendelsen alene baseres på sokkeprøver. I tilfælde af en mistanke baseret på serologiske prøver, skal det alligevel afgøres af en bakteriologisk undersøgelse om besætningen er smittet eller ej. Så den serologiske prøve (æg/blodprøve) er i bund og grund overflødig.

Forslag til ændring i BEK nr 1413 af 04/12/2017

Tabel 2a:

 

Konsumægs-

producerende høns

Hver 9. uge fra uge 24 2 par sokkeprøver analyseret som én samleprøve eller 2 gødningsprøver på 60 g Ejer

 

Kapitel 4

Prøveprogram for eksisterende flokke inden omsætning af æg påbegyndes

9) Inden levering af æg fra flokken kan påbegyndes, skal flokken undersøges efter nedenstående program og findes negativ for salmonella.

  1. a) Æglæggende høner i flokken skal undersøges ved udtagelse af æg efter tabel 2b i bilag 2.
  2. b) Fra øvrige høns (høner over 16 uger, der ikke lægger æg, samt haner over 16 uger), udtages blodprøver efter tabel 2c i bilag 2.
  3. c) Fra hver flok udtages to par sokkeprøver, der analyseres som én samleprøve, eller en gødningsprøve på 2×150 gram.
  4. d) Prøveudtagning og indsendelse af materiale forestås af Fødevarestyrelsen.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , , ,