Nu bliver salmonellakontrollen af æg markant billigere for stalddørssælgere

Vi er i foreningen Frit Fjerkræ meget glade for, at Fødevarestyrelsen har lyttet til vores forslag om at ændre på salmonellakontrollen for stalddørssælgere, så den fremover bliver baseret på samme metode som bruges hos store besætninger.

Indtil nu har det været urimeligt dyrt for stalddørssælgerne at få kontrolleret for salmonella og dermed kunne sælge æg ved stalddøren. Takket været vores forslag bliver det fremover en del billigere at få foretaget salmonellakontrollen.

For en stalddørsbesætning med 40 høner har salmonellakontrollen kostet 4781 kr om året, eller ca. 48 øre per æg. Fremover vil den nye kontrol koste i alt 2029 kr om året, eller ca. 20 øre per æg, for en besætning med 40 høner. Det er en besparelse på 2751 kr/år. Der er altså tale om mere end en halvering af udgiften til salmonellakontrollen med den nye kontrol!*

I den eksisterende kontrol skal der hver 18. uge indsendes et bestemt antal æg afhængig af hvor mange høner der er i besætning. Kontrollen af hvert æg koster 52,50 kr.

I den nye kontrol skal der hver 9. uge tages 1 gødningsprøve, der koster 271,25 kr.

Da der kun skal tages 1 gødningsprøve i forhold til 20-60 æg, bliver det fremover markant billigere, også selv om der skal kontrolleres dobbelt så tit som nu.

For stalddørsbesætninger bliver udgiften til salmonellakontrol, som nævnt, fremover 2029 kr/år. Hvor meget den enkelte besætning sparer i forhold til i dag afhænger af hvor stor besætninger er.

For en besætning på 20 høner bliver besparelsen på 1235 kr/år og besparelsen stiger jævnt op til 60 høner. For 60-89 høner stiger besparelsen til 4268 kr/år og for besætninger større end 90 høner er besparelsen 5785 kr/år.

Udregnet per æg er besparelsen på salmonellakontrollen mellem 20 og 28 øre.

Det er et stort skridt i den rigtige retning mod at gøre det lettere og billigere at sælge gode æg fra små besætninger, men vi vil i foreningen Frit Fjerkræ pege på, at det stadig er for besværligt og dyrt at få godkendt æg fra racehøns i stalddørssalg.

Fødevarestyrelsen holder stædigt fast i, at æg fra et stalddørssalg med racehøns (typisk bruges æglæggere fra statsgodkendte rugerier i stalddørssalg), skal godkendes via æg og blodprøver fra hele besætningen, inkl. haner og ungdyr der ikke er i æglægning. Det virker ærligt talt mærkeligt når det netop er kontrol af æg, der er erstattet af gødningsprøver i den løbende kontrol. Vi vil derfor opfordre Fødevarestyrelsen til at ændre reglerne på området omkring brug af racehøns til stalddørssalg, så æg fra racehøns kan godkendes til salmonellakontrolleret stalddørssalg baseret på gødningsprøver!

De nye regler forventes at træde i kraft 1/1 2019. Bekendtgørelsen er nu i høring

*Porto på 80 kr/pakke er medregnet. Der regnes med 250 æg/høne.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret Etiket: , , , ,